Ölüm hak, miras helaldir diye bir atasözümüz bulunmaktadır. Bu doğrultuda birçok birey, babasının vefat etmesi ile birlikte bilmediği mal varlığı konusunda tereddüde düşmektedir. Çünkü baba vefat ettikten sonra size miras kalıyorsa, bunu öğrenmeniz ve gereken veraset intikal işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Fakat önce babamın mal varlığını nasıl öğrenebilirim sorusuna cevap verelim.

Hayatın olağan akışından ötürü kimi zamanlarda acil para lazım olabiliyor. Bu durumda nakit para arayışımız da boşa çabalarla sonuçlanabilmektedir. Çünkü para ihtiyacımız, zaten bankalarla olan problemlerimizden ötürü karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok insan da, sicil notlarının kötülüğünden dolayı kredi çekemiyorumşeklinde hayıflanmalara dûçâr olmaktadır. Böyle durumlar için daha önceden kredi notunuzu yükseltmenin yollarını sizlerle paylaşmıştık. Ancak acil ihtiyaçlarınızdan dolayı nakit para bulmak istiyorsanız, aşağıdaki önerilerimize göz atabilirsiniz.

Acil Kredi Lazım

Nakite sıkıştığınızda ilk akla gelen yöntem acil kredi çekmek olacaktır. Bu, birçok iş için gerekli olabilecek bir durumdur. Örneğin borçlarınızı kapatmak için ya da tek bir elden borç ödemek için acil para bulmaya çalışabilirsiniz. Fakat…

Borsa hisseleri alımı yapmak Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesinde belirtildiği usullerde yapılmaktadır. Hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetleri ve nama yazılı hisse senetleri olmak üzere iki grupta ayrılmıştır. Nama yazılı hisse senetlerinde bu hisse senetleri sahiplerinin isimlerine kaydedilmiş durumdadırlar. Nama yazılı olan bu hisse senetleri borsada alınıp satılma gibi bir özelliğe sahip değildir. Hamiline yazılı olan hisse senetleri ise borsada işlem görme özelliğine sahip olarak değerlendirilir ve borsada işlem gören tüm hisse senetleri hamiline yazılı olan hisse senetleridir.

https://bankkredisi.com/borsa-hisseleri-nasil-alinir/

QNB Geçtiğimiz senelerde Katar menşeli Qatar National Bank S.A.Q’in (QNB Group) satın aldığı Finansbank, hızlı bir dönüşüm sürecine girerek vizyonunu tamamen genişletmişti. Şimdi de QNB Finansbank 6 aylık bilançosunu yayınladı. Buna göre banka, Ocak — Haziran 2018 döneminde tam olarak doksan üç milyar liradan daha fazla kredi desteği sağladı. Finansbank, sağladığı krediler ve destekler ile Türk ekonomisinin de hızlı bir şekilde dönüştürülmesi için katkı vermeye devam ediyor. Bankanın ilgi çekici desteklerinden biri de KOBİ kredileri olarak biliniyor.

Devamı İçin: https://bankkredisi.com/qnb-finansbank-6-aylik-bilancosunu-acikladi/

Milenyumdan çağından sonra kullanımı yükselişe geçen kredi kartları, hayatımızın hemen her dönemine egemen olmuş vaziyette. Öyle ki, pastanede kahvaltı yaparken bile ödemeleri kredi kartıyla yapmaya başladık. Ancak bu durum, kredi kartlarının kullanımını da kolaylaştırmayı gerektirmiştir. Bankalar, bu konu hakkında kafa yorarak yeni bir ar-ge çalışmasıyla inovasyon yaratmayı başardılar. Böylece ortaya, temassız kart ödeme özelliği çıktı. Bu makalemizde, temassız kart teknolojisine dair önemli avantajları sunmayı amaçlıyoruz.

https://bankkredisi.com/temassiz-kart-odeme-ozellikleri/

Dünyanın gelmiş geçmiş en sansasyon yaratan borsa çöküşleri, nüfusun büyük çoğunluğunu etkilemiş, ekonominin yerle bir olmasına sebebiyet vermiştir. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan söz konusu bu çöküşlerin etkilerinin de yazıda kendine yer bulacağını belirtelim. Borsadaki en büyük olaylar, bu nispetle piyasaların ve ülkelerin kaderini değiştiren mühim vaziyetlerdir.

Devam için: https://bankkredisi.com/borsadaki-en-buyuk-olaylar/

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bedelli askerlik kredisi için bankalar cazip nakit destekleri sunmaya başladı.

https://bankkredisi.com/bedelli-askerlik-kredisi-2018/

Sosyal bir devlet olmanın gereği olarak, toplumda ihtiyacı olan bireylere daha çok yardım olanağı tanınması şüphesiz hakkaniyetli bir davranıştır. Bu bakımdan, devlet tarafından sunulan çeyiz parasıda önemli sosyal yardımlardan biridir. Söz konusu ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ölüm aylığı ya da geliri, -ki buna yetim aylığı da denir, alan kız çocukları, evlenme kararı aldıktan sonra bu paranın kesilmesi sonrasında verilmektedir. Fakat okuyucularımız, çeyiz parası şartları nelerdirsorularını bize sık sık iletmektedir. Bu yazımızda, çeyiz parası için nereye başvurulacak ve çeyiz parası kimlere verilir gibi birçok soruya cevap sunacağız.

https://bankkredisi.com/ceyiz-parasi-sartlari-nelerdir/

Bank Kredisi

Bank Kredisi Bank Kredisi, size bankaların en güncel kredi ve kredi kartı uygulamalarını sunmak için yayın yapan bağımsız bir kuruluştur. www.bankkredisi.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store