Bonus 50zł dla uczniów za świadectwo ze średnią min. 4.0!

Każdy uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce, może otrzymać bonus od BZ WBK w wysokości 50 zł!

Na premię pieniężną mogą liczyć najlepsi uczniowie, którzy posiadają lub założą Konto Jakie Chcę oraz ukończyli 13 lat i jeszcze nie ukończyli 20 roku życia.

By otrzymać bonus, należy w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku przedstawić świadectwo za ostatni rok szkolny ze średnią min. 4.0. Identyczna nagroda będzie przyznawana osobom, które osiągną lub przekroczą tę średnią ocen w roku szkolnym 2017/2018!

Uczniowie mogą więc łącznie zgarnąć 100 zł za świadectwa szkolne z dwóch lat.

Szczegóły konta


Like what you read? Give Bankowość Bez Granic a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.