Konto w Niemczech Bez Meldunku — jak założyć konto za granicą?

InterBanking
Sep 21 · 3 min read

Jak założyć konto w Niemczech bez meldunku? Czy jest to w ogóle możliwe, aby posiadać konto w zagranicznym banku i założyć jest całkowicie przez internet?

Okazuje się, że można. Niegdyś banki wymagały osobistej wizyty w oddziale za granicą. Obecnie technologia pozwala na identyfikacje klienta za pośrednictwem internetu i aplikacji mobilnych.

Co najważniejsze, nie trzeba posiadać meldunku np. w Niemczech, aby założyć tam konto. Okazuje się także, że nie ma konieczności posiada meldunku w Polsce lub innym kraju. Jednak wymagane jest wpisanie jakiegoś adresu (choćby w celu otrzymania karty płatniczej, która zostanie wysłana pocztą). Może to być adres nawet kogoś z rodziny lub przyjaciół.

Konto w Niemczech w banku, który polecam jest bezpłatne.

Jak to dokładnie wygląda?

Otwarcie i prowadzenie rachunku: 0 EURO
Wydanie karty do bankomatu: 0 EURO
Przelewy między rachunkami: 0 EURO
Przelewy do Polski (SEPA): 0 EURO
Wypłaty z bankomatów na całym świecie: 0 EURO

Konto również jest dostępne dla firm.

Jeśli chcesz założyć konto w Niemczech bez meldunku całkowicie przez internet, przygotowałem instrukcję, w której krok po kroku tłumaczę:

 • jak i gdzie założyć konto w niemieckim banku
 • jak przejść poprawnie proces identyfikacji
 • jak złożyć wniosek online

Istnieją jednak pewne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby założenie konta zakończyło się sukcesem. Mianowicie należy posiadać telefon komórkowy, który umożliwia zainstalowanie aplikacji banku. Wszystkie zdjęcia dokumentów mogą być wysłane JEDYNIE poprzez aplikację bankową, która zabezpiecza i szyfruje dane. Zatem jest to najbezpieczniejszy sposób.

Oczywiście istnieją różnego rodzaju instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces zakładania konta w Niemczech.

Instrukcja:

 1. Wejdź na odpowiednią stronę banku i wybierz opcję “Open Account”.
 2. Następnie wypełnij swoje dane osobowe (dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ jest to jednak bank, który weryfikuje klientów)
 3. Kolejnym krokiem jest pobranie aplikacji mobilnej, ponieważ będzie ona przydatna do potwierdzenia naszej tożsamości.
 4. Poprzez szyfrowane połączenie dostarczane przez aplikacje mobilną banku należy wysłać zdjęcie dowodu osobistego.
 5. Oczekiwanie na zatwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentów przez pracownika banku. Zazwyczaj proces ten trwa kilka minut.
 6. To wszystko! Teraz oczekiwanie na kartę do bankomatu ;-)
jak założyć konto w niemczech bez meldunku, a komornik
jak założyć konto w niemczech bez meldunku, a komornik

Dlaczego warto założyć konto w Niemczech?

 • Otrzymamy bezpłatne konto w bezpiecznym banku, który gwarantuje bezpieczeństwa Bankowymi Funduszami,
 • Bank musi przestrzegać przepisów prawnych, zatem pieniądze są bezpieczniejsze na koncie w banku niż w przypadku różnych procesorów płatniczych, których właścicielami są zwykłe firmy podatne na bankructwa,
 • Konto w Niemczech, a komornik: jeśli szukasz konta bez komornika, to jest to świetny sposób na ukrycie się, ponieważ polski komornik nie ma technicznej możliwości, aby blokować zagraniczne konta.
 • Nowoczesne konto, nowoczesna aplikacja w bardzo innowacyjnym banku, w którym wszystkie najważniejsze operacje są bezpłatne. Jest to niewątpliwie najważniejszy atut.

Otwarcie konta bankowego bez meldunku, konto za granicą bez meldunku, konto w niemczech, a komornik. Konto bankowe w niemczech, jak założyć konto w niemczech, jak założyć konto w zagranicznym banku przez internet, jak założyć konto za granicą przez internet.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade