Bầu cử Tổng thống Mỹ: Donald Trump thay đổi lập trường về vấn đề nhập cư

Tin thế giới 24h — Cam kết của tỷ phú Donald Trump về việc trục xuất 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ nếu đắc cử tổng thống Mỹ nhằm tìm cách thu hút lá phiếu của các cộng đồng thiểu số gốc Phi hoặc người Hispanic (đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 21/8 về việc ông Trump có theo đuổi kế hoạch trục xuất 11 triệu người nhập cư trái phép hay không, trưởng ban vận động tranh cử của vị tỷ phú này, bà Kellyanne Conwa cho biết việc đó “sẽ được quyết định sau”.

Tỷ phú Donald Trump

Trước đó, ngày 20/8, ứng cử viên Trump đã gặp những người ủng hộ thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha tại New York và một số người tham dự cuộc gặp nói rằng trong kế hoạch của ông Trump có việc tìm cách hợp pháp hóa hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ đang sống tại Mỹ. Jacob Monty, luật sư về nhập cư đến từ bang Texas cho biết ông Trump thừa nhận rằng “có vấn đề lớn với 11 triệu người nhập cư và việc trục xuất họ vừa không khả thi vừa thiếu nhân đạo”. Theo ông Monty, ông trùm bất động sản này sẽ trao quy chế hợp pháp cho những người nhập cư không có giấy tờ “dù không phải là công dân Mỹ, nhưng sẽ cho phép họ cư trú mà không phải lo ngại bị trục xuất”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, cố vấn của ông Trump, cho biết ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa này không đưa ra cam kết chắc chắn nào trong cuộc gặp những người ủng hộ gốc Hispanic, tuy nhiên ông đã lắng nghe và thảo luận vấn đề này.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.