Bong nơi bám dây chằng chéo sau đầu gối

Bong nơi bám dây chằng chéo sau đầu gối

Sự tổn thương dây chằng chéo sau khó gặp. Nó là kết quả ở chấn thương mạnh đôi khi xảy ra tại hoạt động viên thể thao, nhưng hay xảy ra là do tai nạn giao thông, do chấn thương trực tiếp đập vào mặt trước của cẳng chân. Chúng có thể có một số đứt cùng với đặc biệt là gãy xương tại chi dưới.

Đứt dây chằng chéo sau nhìn dưới nội soi

Triệu chứng lâm sàng

Giai đoạn cấp (ngay sau lúc bất trắc xảy ra) bị chấn thương dây chằng chéo sau biểu hiện phương pháp: đau, phù gối, cản trở vận động. Tiến triển hay xảy ra sẽ làm giảm một vài biểu hiện này.

1 thời gian sau, Giai đoạn mãn tính, bị chấn thương LCP có thể mọi lạnh lại, trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong vận động thể thao, không có 1 chút cản trở nào đặc biệt. Đôi lúc chúng cũng gây đau, hoặc và không dẻo dai khớp gối. Mức độ không chắc thường ít nguy hiểm hơn là tổn thương DCC trước.

Quyết định

Quyết định dựa vào lâm sàng là chính.

Thăm khám gối tìm thấy triệu chứng sự cố là đủ để khám nghiệm bị tổn thương LCP. Khám nghiệm này nên làm và chọn lựa trên 2 khớp gối, để đánh giá sự khác biệt.

Chụp điện quang làm 1 cách có hệ thống, bảo đảm không bỏ sót gãy xương phối hợp. Chụp điện quang với thanh ép từ trước ra sau để tìm dấu hiệu không bình thường, khẳng định quyết định, đồng thời lượng hoá được mức độ nặng tại bệnh.

IRM (chụp cộng hưởng từ) Cho ta rõ ảnh của bị chấn thương dây chằng chéo. Chúng còn cho biết thêm về tình trạng tại sụn chêm, tình trạng của xương, hay tại các dây chằng chéo khác,…

Mục đích chẩn đoán không cần thiết cần áp dụng nội soi.

Điều trị bị tổn thương DCC sau

Thời gian cấp điều trị thường là lành dần vận động, không mổ. Tập sớm, các bài Tập đưa ra mục đích lấy lại lực mạnh cho cơ, đặc biệt là cơ tứ đầu.

Thời gian sau, Thời gian mạn tính, vận dụng những bài Tập đi lại thông thường.

Trách nhiệm tại phẫu thuật

Can thiệp nhằm sửa lại DCC sau rất ít được chỉ định:

- Trong Giai đoạn cấp quyết định mổ chữa trị chỉ giành cho những tổn thương nặng của dây chằng chéo gây cảnh báo đột xuất nghiêm trọng.

- Muộn hơn, Giai đoạn lâu năm quyết định mổ tuỳ thuộc 1 yếu tố duy nhất là gối không chắc gây cảm giác tàn phế cho người bệnh. Nếu như chúng cản trở đi lại nhiều bóng đá và trong cuộc sống hàng ngày, phẫu thuật mổ cũng nên được chỉ đinh.

Theo : daychangcheo.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.