Image for post
Image for post

Yayıncılık Nedir?

Nedir kardeşim bu yayıncılık? Bilgisayar başına oturuyormuşsun da yayın yapıyormuşsun sonra paralar akıyormuş. Bu kadar basit midir para kazanmak yani? Otur, aç bir oyun, boş konuş, sana bağış atsınlar sen de zengin ol.

Aslında birçok meslekte böyle düşünceler mevcut. Özellikle yabancı olduğumuz konular hakkında atıp tutmayı çok sevdiğimiz için yayıncılık hakkında rahatlıkla konuşabiliyoruz. Peki gerçekten bu kadar kolay bir iş mi yayıncılık?

Öncelikle yayıncılığın ne olduğunu basit bir şekilde tanımlayacak olursak; bilgisayar, playstation vb aletler aracılığı ile yayınlama programlarını kullanarak belirli platformlarda sunum yapmak diyebiliriz. …


Image for post
Image for post

Şimdi seçim kampanyası adı altında yapılan reklamların en saçmasını size göstermek istiyorum.

http://geleceginisec.com/

Reklam interaktif video olarak hazırlanmış. Buraya kadar güzel. Fakat öncelikle oyunculuk rezalet. Konu desen daha rezalet. Teknoloji konulu bir reklam yapacaksınız madem teknolojiden anlayan birilerine danışsaydınız keşke.

Reklam, araçları akıllı hale getirmek için bir yazılım yapmaya çalışan bir genci anlatıyor. …


Image for post
Image for post

Son zamanlarda Facebook’un yaşadığı bir ihlal konusu var. Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeni ile Facebook ciddi bir ceza ile karşı karşıya. Cambridge Analytica’nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgilerden bahsediliyor. Öncelikle bazı izinleri okumadan, dikkat etmeden kendi elimizle onaylıyor ve birçok veriyi kendi onayımız ile uygulamalara teslim ediyoruz. Bu konuda da pek bilgili değiliz açıkçası. Süper bir uygulama gelmiş hemen indirelim. Ee? Uygulamayı indirdiğinizde ilk yüklemede bazı izinlerin istendiği bir ekranla karşılaşırız. Bu izinler, konum, data kullanımı, telefon rehberi gibi birçok dalda olabiliyor. Genelde de neyin izninin istendiğine bakmadan onaylayıp hemen uygulamayı kullanma kısmına geçiyoruz.

Özellikle Facebook olayından sonra birçok yetkili hangi uygulamanın ne gibi izinlere sahip olduğunu, hangi bilgilerimizin kimlerin elinde olduğunu açıklayan şeylerden bahsetti. Özellikle Dylan Curran abimizin bir tweet dizisi oldukça hoşuma gitti. O diziyi elimden geldiğince Türkçe’ye çevirmeye ve yorumlamaya çalışacağım. …

About

Barış Gündüz

Computer Engineer — Owner @Vaktindeye & @Kodburada — Content Creator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store