Waarom je vandaag nog Service Design nodig hebt!

De wereld verandert razendsnel, het innovatietempo is hoger dan ooit tevoren en wat klantenverwachtingen betreft lijkt ‘the sky is the limit’ de nieuwe norm.

Vele bedrijven zijn op zoek naar hoe ze concurrentieel kunnen blijven in deze uitdagende tijden.

De laatste tijd heeft service design heel wat interesse gewekt als methode bij uitstek om waarde te creëren en processen te verbeteren. Hierbij ervaren zowel de klant als de dienstverlener uitstekende positieve effecten.

Twijfel je nog of service design iets kan bijbrengen voor jouw bedrijf? Dan kan ik vanuit mijn eigen ervaringen met service design met de hand op het hart zeggen: ga ervoor, NU is het juiste moment!

4 goede redenen om werk te maken van service design.

1. Product en Service turn-around gaan steeds sneller.
De tijd tussen ontwerp en distributie wordt steeds korter, en de end-to-end processen worden steeds transparanter. Dit heeft een uitermate positieve invloed op innovatie, maar stelt tegelijk zware eisen aan onze bedrijfsstrategie. Zonder bijzonder sterke inzichten omtrent de noden en ervaringen van onze klanten, gekoppeld aan een razendsnel reactievermogen, dreigt onze strategie ons regelrecht naar de afgrond te leiden.

2. De shift naar Outcome Based Services.
De focus in onze businesmodellen verschuift steeds meer van product naar service. In onze huidige digitale, geconnecteerde wereld wordt de grens tussen product en service steeds vager. In een volgende fase, die reeds voor de deur staat, gaan we nog verder weg van het product en gaat de focus volledig naar het resultaat. Hierbij zien we tevens een shift van eigendom naar toegang tot producten en diensten.

3. Data, data en nog eens data!
Nog nooit was data zo toegankelijk als basis voor businessmodellen en innovatie. Of het nu gaat om de massa’s gebruikersgegevens verzameld via het web of de gigantische schat aan data die het ‘Internet of Things’ (IoT) ons kan brengen, nog nooit waren we zo goed geïnformeerd aan de start van een belangrijk change project.

4. Onze klanten willen on-the-spot transparante dienstverlening.
Hoe sterker de globalisering en hoe groter de keuzemogelijkheden die voorhanden zijn, hoe hoger de verwachtingen van de klanten. Wanneer een bedrijf niet onmiddellijk de verwachtte kwaliteit levert, wordt het direct afgeschreven en vervangen door een andere leverancier. Hierbij wordt de ‘underperformer’ vaak publiekelijk aan de social media #schandpaal genageld.

5 vaardigheden om succesvol met service design van start te gaan.

Welke ‘skillset’ hebben we nodig om dit alles tot een goed einde te brengen?

1. Moed en attitude!
Leidinggevenden binnen het bedrijf moeten de moed kunnen opbrengen en de juiste attitude hebben om het roer om te gooien en te gaan focussen op innovatie waarbij de mens centraal staat. Hierbij zullen de klanten actief betrokken en geëngageerd moeten worden in een proces van co-creatie.

2. Leiderschap
De nood aan een werkomgeving waar continue samenwerking de norm is, vereist sterke leiderschapskwaliteiten van de personen verantwoordelijk voor het succes van Service Design initiatieven.

3. Communicatieve vaardigheden
Service Design is per definitie een multidisciplinair proces. Sterke communicatieve vaardigheden zijn dan ook een must om over de grenzen van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf succesvol te kunnen samenwerken.

4. Een sterk digitaal perspectief.
We kunnen er niet meer om heen: zonder uitstekende kennis van het digitale economie en hoe die het gedrag van onze klanten beïnvloedt, kunnen we Service Design niet tot een goed einde brengen.

5. Strategisch denken.
Een duidelijke blik op het geheel, met een uitstekend zicht op de implicaties en lange termijn impact van onze acties, is cruciaal binnen Service Design!

Tell me more!

Ervan overtuigd dat Service Design iets voor jou en jouw bedrijf is? Of twijfel je toch nog? In beide gevallen kunnen we je helpen! Neem gerust contact met ons op via www.unnati.be of neem eens een kijkje bij Kluwer Opleidingen (opleidingen.wolterskluwer.be/SEDISNB), je vind er de perfecte opleiding om je op weg te helpen met Service Design.

Happy Designing!

Bart de craene
UNNATI consulting