Hello, World

Cześć,

jestem Bartek.
Piszę o tym co lubię, a lubię:
technologie,
sport,
startupy,
miasto (a najbardziej moje miasto Trójmiasto),
ogólnie pojęty geek stuff.

Jestem zaangażowany w garażowy startup — think:Thing — system smart home z miejską duszą.

Czego można się tu spodziewać?

Recenzji urządzeń (opaski fitness, IoT, Smart Home) ze średniej półki cenowej. Rzeczy które sam używam/używałem.

Postaram się też czasem napisać coś o trójmiejskiej scenie startupowej i ogólnie o moich doświadczeniach ze startupami (np. crowdfunding, konkursy, tworzenie garażowego projektu).

Podzielę się przydatnymi narzędziami — w budowaniu zespołu, zarządzania projektami i czasem, analityki.

Jestem na twitterze: twitter.com/bartek_z

Like what you read? Give Bartek Zaborowski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.