Dlaczego SPECTRE jest dobrym filmem?
Szymon Piotrowski
61

“ Przewijające się wszędzie pięć argumentów za tym, że SPECTRE jest do bani obaliłem powyżej” — Ty nie obalałeś argumentów tylko popłuczyny od jakiś hejterów co zawsze oceniają tak: “Chujnia 1/10”. Bo wybacz, ale Spectre jest przeciętniakiem i logika jest jedyną mądrą rzeczą, która starałeś się tu obalić.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.