Historia 96: O przesiadce na nowego laptopa
Jakub Bażela
31

Macbook jest fajnym sprzętem, ale… Czy to nie przesada wydawać krocie na niego, a wykorzystywać go do prostej (znaczy “nieprofesjonalnej”) pracy, do której w zupełności wystarczy mocniejszy i o połowę tańszy Chromebook? No chyba, że się nie lubi Wujka Gugla i jego usług — wtedy potrafię zrozumieć niechęć do CB.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.