“Cumhuriyet Kadınlarına…”(2.Bölüm)

(İlk bölüme Medium.com içinde ve dışında gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 👏)

Bir önceki bölümde “Cumhuriyet kadını mücadeleden korkmaz” demiştim. Ona yeni bir şey eklemek istiyorum: bir Cumhuriyet kadınının içindeki Mustafa Kemal sevgisini kimse atamaz, ve hor göremez. Çünkü Cumhuriyet kadını bilir ki zifiri karanlığı aydınlatan Mustafa Kemal’in ta kendisidir! Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunun en temiz yol olduğunu çok iyi bilir. Cumhuriyet kadınının hiç bir zaman sinmeyeceğini, bükülmeyeceğini zaten bir önceki bölümde söylemiştim, şimdi de söylemekte fayda var.

Cumhuriyet kadını aynı zamanda okuyan kadındır. Okur. Bilgi toplar. Kitaba sarılır, silaha değil. O masum evladına sarılır, psikopatça fikirlere değil. Sevdiğini öper, iğrençlikleri değil.

Nazım gibi şairane sever sevdiği zaman, ve sevdiği zaman mutlu olur. Başkasının sevgisine sulanmaya ihtiyacı yoktur Cumhuriyet kadınını çünkü onların sevgileri bellidir zaten: vatan sevgisi, bayrak sevgisi, toprak sevgisi, evlat sevgisi. En önemlisi de Mustafa Kemal sevgisi.

Bir Cumhuriyet kadınını konuştuğu Türkçe’den de anlaşılabileceğini söylemiştim. Biliniz ki konuştuğu Türkçe akıcı ise, ve kurduğu cümleler anlamından uzaklaşmıyor ise o zaman karşınızda tam anlamıyla bir Cumhuriyet kadını vardır! Baş köşesinde de Nutuk… şahane vallahi! Fonda Müzeyyen Senar ki Büyük Atatürk’ümüz kendisini çok severdi…

Cumhuriyet kadını stratejiyi taktikten önce ortaya koyar. Zaten normali odur: taktikler stratejilere göre şekillenir. Acele etmez hiç bir zaman. Cesur, yürekli ve duruşu diktir. “Ben böyleyim sen böyle” anlayışıyla değil, “biz böyleyiz” der. “Ben yaptım, ben ettim” demez, ailesini de katar, sevdiklerini de katar. Sürekli birinci tekil kullanıp fazla ego sahibi olacak kadar ucuz bir kişiliğe sahip değildir Cumhuriyet kadını.

Bu yüzden tekrar söylüyorum: iyi ki varsınız, ve iyi ki bizimlesiniz yüce, kalbi Mustafa Kemal Atatürk ile atan Cumhuriyet kadını!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.