Uyarlanabilir Öğrenme — Nasıl, Ne Zaman ve Neden?

Uyarlanabilir öğrenimi duymaya devam ediyor musunuz?

Kavramın arkasındaki temel kavramları açmak — Nasıl çalışır? Nerede uygulanabilir? Potansiyel faydalar nelerdir? Uyarlanabilir öğrenme çözümlerine yatırım yapmanın kurumunuz için uygun olup olmadığı konusunda karar vermenize yardımcı olabilir.

Hepimiz kişiselleştirilmiş öğrenmeyi ve bireylerin bilgiyi farklı şekillerde nasıl özümsediğini biliyoruz. Çoğu zaman, bir bilgiyi diğer bilgilere göre daha hızlı öğrenebiliriz, hızlı öğrenemediğimiz bir bilgiyi ise kavramak için tekrar tekrar alıştırma ve mantığını anlamamız gerekebilir. Anladığımız şeylere zaman harcamadan geçmemiz ,gelişmesi gereken taraflarımızı güçlendirmemiz daha etkin ve eğlenceli bir öğrenmeyi mümkün kılar.

Örneğin, birçok öğrenciyle bir sınıfta oturun. Öğretmenin öğrencileri analiz etmek için kullanacağı bir araç yoksa, herkesin konuyu iyi anladığını veya anlamadığına bakmaksızın bir konudan diğerine geçecektir. Öğrencinin okuldan sonra alıştırma yapması veya özel bir öğretmenden ders alması bu konu ile alakalıdır; Böylece öğrenme, “herkese uyar” yerine, ihtiyaçlarına ve hızına uyarlanabilir. Organizasyonlar, öğrenen kişinin hızını takip ederek ve veriyi izleyerek öğrenmeye “özel” hissi sağlamak için Uyarlanabilir öğrenmeyi uygulayabilir, böylece her öğrencinin seviyesine uyum sağlayabilir.

Kitle Segmentasyonu

Uyarlanabilir öğrenme, öğrencileri uygun seviyelerde tutmak için bölümlere ayrılarak uygulanır. Çok sayıda öğrenci varsa, her biri için öğrenmeyi kişiselleştirmek zor olacaktır. Kitleleri segmentlere ayırarak, birşeyi öğretmek daha kolay olabilir. Segmentasyon, dış özelliklere (ör., yaş grubu, fonksiyon, vb.), Yetkinlik performansına ve eğitim konusundaki duruşa (ör. Yeterlilik, katılım düzeyi, vb.) dayalı olarak yapılabilir. Örneğin, şirkete yeni başlayan birisi iseniz, yeni başlayan segmentinde olacaksınız ve öğrenme seviyesi, temel kavramları kapsayan başlangıç seviyesinde olacaktır. Öte yandan, daha fazla görevi olan biri, farklı bir segmentte olacak ve öğrenme yeni becerilere ve bilgi birikimine odaklanacaktır.

İçerik Filtreleme ve Uyarlama

Uyarlanabilir öğrenmede kullanılan bir diğer kavram, öğrenme içeriğini sınıflandırmak ve etiketlemektir. Örneğin, zorluk seviyesiyle etiketlenmiş 300 eğitim öğesinden oluşan bir şirketi düşünebiliriz. Kullanıcı segmentasyonuna dayanarak, sistem, daha önce öğrenmiş olduğu kavramlar hakkında daha kolay, henüz bir uzmanlık geliştirmediği kavramlar hakkında daha zorlayıcı materyaller verebilir . Eğitim Otomasyonu ise , öğreniciye A konusundan B konusuna geçişi için yöneticisinden herhangi bir onay almadan, yada konuları tekrar etmelerinden emin olmak için, öğrenicilerin tekrar etmelerini tetikleyebilir.

Microlearning

Microlearning şu anda E-Learning dünyasında çok konuşulan bir konudur ve Uyarlanabilir öğrenme için harika bir araçtır. Microlearning, var olan öğrenme materyallerini parçalara ayırarak ya da performans desteğine yardımcı olmak için parçalı bir eğitim sunar. Bu, öğrenme sürecinde modülerliği sağlayarak Uyarlanabilir öğrenmeyi kolaylaştırır. İlgili MicroLearning aktivitelerini öğrencinin hızına uygun hale getirir. Uygulanan bir eğitim de belirli bir bilgiye sahip olan birisi daha çok bilgiyi elde etmeye odaklanabilir, oysa başlangıç seviyesin de olan kişi daha fazla temel materyal alabilir , uygulamalarında daha anlaşılır hale gelene kadar, bir kereden fazla tekrarlanabilir. Microlearning ayrıca, çalışanların ihtiyaçlarına göre, kısa eğitim materyallerini göndererek, doğru zamanda teslim edilmesini de sağlar.

Özel Uyarlanabilir Öğrenme Yolları

Uyarlanabilir öğrenme tamamen özelleştirilmiş bir öğrenme yolu yaratır ve analizin gücünü kullanarak, öğrencinin yeteneklerine uyarlar.

Geri bildirim ayrıca öğrenmenin temel bir parçasıdır. Burada da performans ve bilgi boşluklarına dayalı geri bildirim oluşturmak ve otomasyonlaştırmak için veriler kullanılabilir. Uyarlanabilir öğrenme sistemleri, öğreniciyi performanslarına göre harekete geçiren bir “harekete geçirici mesaj” ile daha fazla öğrenmesini uygulayabilir. Geri bildirim, öğrencilerin ilerlemesine ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için önemli bir yoldur. Öğrenicinin gelişmesi gereken yerlerinin nerede olduğunu anlamalarına ve onları yönlendirmelerine yardımcı olur.

Satışı Oyunlaştırma ile takım ruhu, çalışan bağlılığı,rekabeti vb. değerleri pekiştirmekle beraber Uyumsal öğrenme ile geleceğin liderlerini yetiştirebilirsiniz.

Part Time Lecturer,Full Time Business Development https://digitaltrendtech.com/

Part Time Lecturer,Full Time Business Development https://digitaltrendtech.com/