Yüksek Büyüme Potansiyeli — Satışta Oyunlaştırma

Çapraz Fonksiyonel Ekiplerin Geliştirilmesi(Cross Functional Team)

Çapraz Fonksiyonel Ekiplerin ana görevlerinden biri, koordinasyonu geliştirmeye ve üretim sürelerini kısaltmaya yöneliktir. (Bir problem — Genelde kısır döngü süreçleri sık sık gözlemlenmektedir.)

2015 Harvard Business Review çalışması, çapraz fonksiyonel ekiplerin% 75'inin işlevsiz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, büyük ölçüde, istenen hedeflere ulaşmak için sistematik bir yaklaşımı olmayan örgütlerden kaynaklanıyorlar. Bu başarısız hedefler arasında, şartnamelere bağlı kalmak, bütçeleme problemleri ve hatta müşteri beklentilerini karşılayan temel iş süreçleri sayılabilir.

Bu, günümüzde birçok kurumsal seviyedeki oyunlaştırma şirketlerinin daha büyük bir vizyonudur .Çok yönlü çalışanları eğitmek ve tüm şirketin çapraz işlevsel olarak uygulanabilecek bir çekirdek bilgi setini paylaştığı bir süreç yaratmaktır.

Farklı Nesillerin Bağlanması ve İletişimin İyileştirilmesi

İşyerleri, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak değişmekte ve uyarlanmaktadır. Buradaki zorluk, iletişim ve çevre tercihlerindeki belirgin farklılıklara rağmen, her yaştan çalışan için ödüllendirici ve üretken bir iş ortamının nasıl oluşturulacağıdır.

İşyerindeki Milenyum Nesil için bir araştırma yapan PWC , Milenyum Nesil % 41'inin işteyken teknoloji ile iletişim kurmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Bu, yüz yüze iletişimi tercih eden önceki nesiller (çalışanlarla) ile kuşaklararası çatışmalara neden olur.

Milenyum Kuşağının dörtte üçünden fazlası performansı veya mentorun yardımı hakkında sürekli geri bildirim istemektedir(Anlık Geri Bildirim). Baby Boomer ise, yıl içinde verilen puanlarda geri bildirim almak ister.

Ayrıca, ankete katılan çalışanların% 69'u, çabalarının daha iyi tanıtıldığını düşündüklerinde daha fazla çalışacaklarını belirtmişlerdir. Rahat çalışma ortamları tercih etmesine rağmen, Milenyum Nesil % 51 oranında değerli geri bildirimde bulunmakta, % 80 oranında ise sık sık geri dönüş yapmayı tercih etmektedir.

Bu istatistikler, iletişim açıklarını doldurup bağlama , hızlı, güvenilir ve tutarlı bir geri bildirim sistemi sağlamada yardımcı olabilecek kurumsal çözümlere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Esas olarak, Oyunlaştırma bunu çözmenin harika bir yolu olarak öne çıkmaktadır.

Satış Hızlandırma ve Eğitim

Satış Performansı Yönetimi (Sales Performance Management) hizmetlerinin 2020 yılına kadar yaklaşık 5,6 milyar Dolara yani iki katına çıkacağını öngörülmektedir. Buna, satışı tetikleyen ve motivasyonu arttıran Satışta Oyunlaştırma ürünleri de dahildir.

CRM araçları da dahil olmak üzere, 2014 yılında yapılan bir araştırmada, Kuzey Amerika’da satış hızlandırma teknolojisine 12 milyar dolardan fazla harcandığı gözlemlenmiştir. Satış hızlandırma araçlarına olan talep, bu uygulamaları kullanan satış ekiplerinin ,diğer satış ekiplerinden hedeflerini ortalama % 109 daha hızlı kapatılmasını sağladığı için, bu tarz uygulamalara ilgi artmaktadır.

Oyunlaştırma Sektöründe şuan mevcut yıllık % 46,3 büyüme oranıyla, dünya çapında kabullenme sayısı artmaktadır. Mobil ve SAAS Oyunlaştırma uygulamaları, şirketlerin gelişmesi gereken noktalarını ve her boyuttaki işletmelerde daha derin iş süreçleri çözmek için daha sık kullanılmaktadır.

Satışı hızlandırmasından, gelişmiş iletişim ve takım işlevselliğine kadar, Field Heroes’un yaratıcı uygulamaları ile önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstrinin büyümesini ve güçlendirmesine yardımcı olacağını öngörüyoruz.

Part Time Lecturer,Full Time Business Development https://digitaltrendtech.com/

Part Time Lecturer,Full Time Business Development https://digitaltrendtech.com/