Tekrar merhaba! Yazının ilk bölümünü özetlemek gerekirse;

Bunları yaparken yapılacaklar listemizdeki maddeleri backend’den çektik ama backend’in bu verileri dinamik olarak çekmesini göz ardı ettik. Artık tüm yapımız sağlam bir şekilde çalıştığına göre backend’e odaklanabiliriz.

MongoAtlas kullanarak MongoDB’ye giriş yapalım

Bu projede MongoDB kullanırken ama amacımız kolay erişilebilirlik olmalı. Bunun için Free Tier sunan Mongo Atlas hizmetini vue projemizde nasıl kullanacağmızı aktarmak istedim.

Daha önce kullanmadınız ise kendinize bir hesap açmalısınız. …


Geçtiğimiz günlerde 2.6 “Macross” sürümü yayınlanan VueJS, her geçen gün diğer Javascript frameworklerine bir adım daha yaklaşıyor. Halen popülerlik olarak Angular ve React’in gerisinde olsa da, Vue 3.0'ın haberinin verdildiği günden bu yana github reposu çok daha aktif.

Bu yazımda sizlere MEAN ve MERN stack’e alternatif olarak kullanabileceğiniz MEVN ( MongoDB, Express, Vue ve NodeJS) stack hakkında bilgi vererek, yeni projelerde nasıl bir yapı kurmanız gerektiğini aktarmaya çalışacağım. (Tabi bunu yaparken daha önce MongoDB, Express ve NodeJS kullandığınızı varsayarak bunların kurulumunu atlıyorum.)

En sonda yazacağımı başta yazayım, projenin Github reposunu buradan bulabilirsiniz.

Projeye başlıyoruz

İlk olarak MEVN stack’ın da diğer stack’ler gibi…

Başar Özcan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store