Bir AngularJS Harikası “UI-Router”

Geçtiğimiz ay yayınlamış olduğumuz Angular 101 videosunundan sonra aldığımız geri dönüşler sonucunda, AngularJS için bir eğitim serisi hazırlamaya karar verdik. Her ay en az 1 eğitim videosu ile sizlere AngularJS’nin nimetlerini sunmaya çalışacağız. Lafı fazla uzatmadan sizleri AngularJS UI-Router ile tanıştırmak isterim. İyi seyirler…

AngularJs / UI Router — Bölüm 1

AngularJs / UI Router — Bölüm 2


Originally published at blog.designedbysherpa.com on April 2, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.