Digitale innovatie is een belangrijk onderdeel van de toekomst voor veel organisaties. Internet, social, e-commerce en data-driven maken stevige groeischeuten door. Daarnaast zien we vernieuwende netwerken volwassen worden: IoT en Blockchain.

Combineer je deze nieuwe technologieën dan krijg je een oneindige mix aan mogelijkheden om nieuwe producten en diensten mee te ontwikkelen. Alleen wat is de meest logische stap voor jouw merk? En vooral de meest waardevolle?

Na-apen of halve keuzes maken is niet the way to go, voor geen enkele organisatie. In een globale en digitale economie moet je een waardevolle propositie hebben en een scherpe positionering. …

Bas Brand (basbrand.com) werkt sinds 1998 op project-, consultancy- en interimbasis: namens bureau’s en momenteel als onafhankelijke zelfstandige. Hij werkte voor groot en klein in zeer diverse branches.

Nu beschikbaar!

Momenteel is Bas beschikbaar als interim consultant, interim manager of interim product owner.

Inzet: liefst 18-36 uren per week, 3 tot 6 maanden
Tarief: geen vast tarief, passend bij inzet, duur en klant
Beschikbaar: per 1 oktober 2018
Rollen: adviseur, consultant, specialist, manager, product owner

Voor branding, marketing en digitalisering

“Ik ben een no-nonsense oplosser voor business, marketing en digitale vraagstukken. Al meer dan 250 projecten help ik organisaties met opstarten, doorgroeien en vernieuwen. …

Bas Brand

Voor merken die het verschil maken

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store