(Yazı dizisi, 1. bölüm)

Dünyamız, kapısında halihazırda devasa bir iklim değişikliği krizi varken kısa-orta vadeli ancak bir o kadar büyük bir krize daha yakalandı. COVID19 salgınıyla mücadele kaçınılmaz olarak tüm gündemlerin en tepesine yerleşmiş durumda olsa da iklim değişikliği krizi herhangi bir rehavete veya ertelemeye toleranslı değil. Medyanın iklim değişikliğine…

Teorik fizikçi Geoffrey West karmaşık ağları inceleyerek vardığı sonucu şöyle açıklıyor: Bir şehrin nüfusunun ikiye katlanması hava kirliliği, suç oranı gibi birçok olumsuzluğun yükselmesine sebep olurken inovasyonu da %15 artırıyor ve şehir zenginleşiyor. Ben bu iddiadaki inovasyon faktörüne tekrar bakmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Bir şehrin nüfusu artık fiziksel olarak nerede bulunduğunla sınırlı kalabilir mi? Ben hem Los Angeles’ta bir şirkete hem de İstanbul’da başka bir şirkete çalışıyor ve bunu da Bodrum’daki evimden yapıyorsam (örneğin)… Bu durumda ben neredeyim? Hangi şehrin inovasyonuna katkıda bulunuyorum?

Devamı için tıklayın.

In the cities of Europe people play with their peers and riding around their scooters as it seems to have “corona holiday”, while in some countries like Nigeria, pupils are in charge to look after their younger sisters and brothers and locked in Turkey, playing video games in their rooms. They are in the field not at school, where they are belonged to be before COVID-19 was occurred. Based on UNESCO, in May 3rd, 1.3 billion schoolchildren has been affected from nationwide closures. This covers over 72% of world’s student population. There is additional of 0.4 billion affected form localized closures.

Click here to continue.

Sanal dünya ve reel dünya, oldukça hızlı bir şekilde birbiri içine girmeye devam ediyor. Bilgisayarlı ve internet ağına sahip teknolojiler öyle hızlı gelişiyor ki günlük hayatın neredeyse her parçası internet ortamına taşınmış durumda. Bankacılık işlemleri, eğitimler, alışveriş ve hayatı idame ettiren hemen her şey de bilindiği gibi internet ortamında. Ve tabii ki çalışma hayatı da…

İnternet çağının gelişim hızına bakacak olursak bağımsız çalışma yani “freelance” modelinin çok da yeni olduğunu söyleyemeyiz. Öyle ki Amerika’da iş gücünün dörtte biri bu şekilde karşılanıyor. Bu gerçekten büyük bir rakam. Türkiye’de de son yıllarda yaygınlığı artıyor fakat freelancer olmanın göründüğü kadar kolay olmadığını bilmeyenlerden dolayı bu tarafa bir yığılma olmak üzere. Peki, nasıl kontrol altına alınacak? İşte yeni nesil çalışma yöntemini kontrol altına alan sistem: Gig Ekonomisi.

Devamı için tıklayın.

Fragility is the single most striking cause of displacement around the world today. Even increasingly common drivers of flight like natural disasters and pandemics are only likely to cause mass cross-border movements if they affect fragile states. Today more than 70 million people are forcibly displaced. A full 86 percent of refugees today make their “temporary” home in middle- and low-income countries such as Jordan, Lebanon, Ethiopia, and Pakistan.

As the international community lacks a global strategy for forcibly displaced people, institutional responses continued to remain weak and uneven in the times of a global pandemic. Displaced people and host communities all over the world are at heightened risk as the coronavirus pandemic spreads.​ The pandemic has only exacerbated the conditions for forcibly displaced people.

Click here to continue reading.

Sosyoloji, bilinenin aksine sadece toplumu ve içindeki toplulukları inceleyen bir bilim dalı değil, aynı zamanda sağlıklı toplumsal ilişkiler ve “toplumsallık” yaratmak için çalışan insanlar topluluğudur. Sosyologlar; içinde bulundukları insan gruplarının çıkmazlarını teşhis edip, bunu tarihsel perspektiften geçirip, gerçek hayata uygulanabilecek iletişim çözümleri üretmekle mükelleflerdir. Bu nedenle biz sosyologlar işimiz gereği…

Covid-19 hepimizi birçok konuda hazırlıksız yakaladı. Günlerdir her ortamda tartışmalar yapılıyor, önerilerde bulunuluyor. Bu konulardan birisi de şüphesiz dijital dönüşüm. Hepimiz dijital ortamlarda buluşuyoruz, eğitim alıyoruz, işlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz, toplantılar yapıyoruz. Üretimi bir taraftan durdurmamaya, şirket işlerimizi devam etmeye çalışırken bir taraftan da hem kendimizin hem de çalışanların sağlığını…

Sabırlı olmak sadece beklediğimizde değil beklediğimiz süreyi bir fırsata çevirdiğimizde, o zaman zarfında ürettiğimizde, düşündüğümüzde anlam kazanıyorsa küreselleşmenin bir parçası olmak da “sadece” sınırlarını açmak veya ticaret değil, sorunlarımızı beraber çözmemiz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Ancak o zaman gerçekten aynı ağın parçası olabiliriz.

COVID-19 salgını bunun için bir fırsat. Coronathon Türkiye’de Kayseri’de bulunan bir çözüm Edirne’de yaşayanlara, İstanbul’da akla gelen bir fikir Erzurum’dakilere katkı sağladığı zaman noktaları birleştirmiş oluruz diye yola çıktık.

Aynı mantıkla şimdi Avrupa’nın bir ağ olma zamanı geldi. Türkiye’den bir çözümün Slovenya’ya, Hollanda’dakinin ise Danimarka’ya merhem olması için Avrupa Komisyonu 24, 25 ve 26 Nisan’da EU vs. Virus adında bir online hackathon düzenliyor. On binlerce katılım olması bekleniyor.

Devamı için tıklayın.

Ağ yapıları bağlantılardan oluşur. Bu bağlantılar arası akışlar özellikle insanlar arasında on yıllardır güçleniyor. Kentleşmeyle beraber insanlar daha çok öğrenip daha fazla gelir kazanabilecekleri şehirlere göç ediyor. Bir yandan da son 30 senedir internetle beraber oyun alanlarımız sanal ortamda sınır tanımaksızın yakınlaşıyor. İnsanların bu akışı, bilgi alış verişinin hızlanmasına da olanak tanıyor.

Bilgi akışları hiyerarşik yapıların kırılmasına, gücün demokratikleşmesine, bu sayede yoksulluğun görece düşmesine sebep oluyor. Bilgi akışı insan akışlarının çoğalmasına bağlı olarak üssel şekilde artıyor. Bu sayede dünyadaki veri miktarı da her sene rekor üzerine rekor kırıyor.

Fakat tabii ki insanların yaydığı tek çıktı “doğru bilgi” değil. Etrafımıza saçtığımız korkularımız, hastalıklarımız, yanlış bilgiler, ırkçılığımız da bulaşıcı. Bu akışları da başlatıyoruz veya hızlanmasına bazen bilerek bazen istemeden yol açıyoruz. Bazılarımız bu akışları devam ettirmiyor. O mesajı iletmiyor, o korkuyu içinde bastırıyor. Ama yapmamak o akışları üssel olarak durdurmuyor. Devam ettirdiğimizde ise üssel yayılıyor.

Devamı için tıklayın.

Başlangıç Noktası

BN is a platform that catalyzes new business models through the use of emerging technologies with the sole purpose of generating positive impact.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store