EVREKA!

Batuhan Apaydın
Dec 19, 2018 · 2 min read

Aklınıza gelen o nefis fikrin vücudunuzda ve zihninizde yarattığı enerjiyi, pozitif duyguyu biliyorsunuz değil mi?

Eticaret sitesi… Pazaryeri girişimi… Instagram sayfası… Youtube kanalı… Podcast… Blog… E-bülten…

Sizinki hangisiydi?

Aklınıza geldiği anda hamamdan fırlayan Arşimed gibi eşinize, arkadaşınıza koşup fikrinizi anlatmıştınız.

“O anlar” için yaşıyoruz. O an aklınıza gelen o fikirle biliyorsunuz ki dünyayı değiştirebilir, değer yaratabilir, insanlara fayda sağlayabilir, zengin ya da ünlü olabilirsiniz. Siz hangisini isterseniz…

Fikir aklımıza geldi ama… Peki sonra?

Sonrası ise biraz hüzünlü.

Çünkü yalnızca bazılarımız o fikir için o ilk adımı atabilme cesaretine sahip.

Geçen hafta kendinize “neden” sorusunu sormanızı istemiştim. Çoğumuz, “neden” sorusuyla açıklamaya çalıştığımız o talihsiz noktalara takılıyor ve vazgeçiyor.

Peki adım atanların başına ne geliyor? Burası da yine hüzünlü.

Aklındaki o nefis fikir için adım atanların yine maalesef çok azı başladığı işin devamını getiriyor.

Çünkü o “EVREKA!” anındaki pozitif hormonlar, işin devamında bir anda ortadan kayboluyorlar. İşin devamında kan, ter, gözyaşı ve fedakarlıklar devreye giriyor.

İSTİKRAR!

Keşke Arşimed hamamdan “İSTİKRAR!” diye bağırarak çıksaydı da hiçbir işin ilk denemede başarıya ulaşamayacağına daha kolay ikna olsaydık.

Ne yapıyorsak yapalım, istikrarlı olmak bu oyunun kazanan formülü. İnsanların dikkatini çekebilmek için belirli bir süre boyunca sürekli ve tutarlı bir şekilde mesajımızı, ürünümüzü, servisimizi iletiyor olmamız gerekiyor.

Çünkü insanlar sürprizleri değil, alışkanlıkları seviyorlar.

Bugün karşılaştığımız ama yarın var olacağına dair güven vermeyen bir fikir alışkanlık değil, sürprizdir. Bu yüzden…

İlk bölümde tutmayan değil, 8. bölümde tutmayan podcast serinizi gözden geçirin, gerekirse veda edin.

İkinci sayısında değil, 10. sayısında 1.000 takipçiye gelemeyen e-bülteninizi gözden geçirin, gerekirse veda edin.

Üçüncü ayında değil, 12. ayında hala hedeflenen üye/satış sayısına gelemeyen girişiminizi gözden geçirin, gerekirse veda edin.

Fikrine aşık olmayan her başarılı girişimci gibi ancak farklı denemelere ve değişikliklere rağmen hedeflere ulaşamayan fikre veda etmelisiniz.

Ancak o ana kadar her seferinde ilk bölümümüz, ilk günümüz, ilk denememiz gibi sürekli ve istikrarlı bir şekilde emek verelim, üretelim, deneyelim.

İSTİKRAR!


Bu yazıyı beğendiyseniz soldaki 👏 alkış butonuna tıklayarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla insana ulaşmama yardımcı olabilirsiniz.

Yazının orijinalini haftalık bültenimde yayınladım. Daha fazlası için bültene abone olabilir ya da beni Twitter’dan takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade