Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var?
Fatih Güner
37616

Bodrumda 8 yıl yaşadım Oğuz-Özay isimli ajans’ta 5 yıla yakın çalıştım hemen hemen her yerin web & tanıtım işleri elimizden çıkmıştı.

Şuan İstanbul’da yaşıyorum Bodrumu fazlasıyla özlüyorum ama temelli yerleşmek geri dönmek için benim açımdan erken olduğunu düşünüyorum.

3 sene sonra temelli tekrar bodruma geri dönüp yerleşmeyi düşünüyorum. Annem şuanda bodrum merkezde Marina Vista otelin arkasında.

Demem şu ki bodruma yerleşmek en doğru karar sezonda bir çok şey pahalı iken sezon sonu her şeyin neredeyse bedava olacak kadar ucuz olduğu bir dünya. En büyük sıkıntısı şehir içi taşımacılığın pahalı ve tekel olması yüzünden şöförlerin diktatörlüğü çok fazla can sıkıyor.

Korkum şu ki yapabilen herkes bodruma kaçıyor ve yerleşiyor. Ciddi bir göç durumu söz konusu ve ileride bodrumunda yaşanmaz bir hal alması…

Mutlu ve sağlıklı bir bodrum yaşantısı dilerim size.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.