İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından dokuzuncu kez gerçekleştirilen İletişim Atölyesi, 15–16 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Lise öğrencilerini iletişim dünyasıyla tanıştırmayı amaçlayan etkinlikte medya, yaratıcı belgesel ve reklam atölyeleri düzenlendi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim ve Sinema ve Dijital Medya bölümü akademisyenlerinin yürütücülüğünü üstlendiği atölyelere, İzmir’in çeşitli bölgelerindeki 14 liseden gelen 116 12. sınıf öğrencisi katıldı.

İlk gün gruplara ayrılan öğrenciler, reklam atölyesinde bir ürün üzerinden yeni medya kanallarını kullanan bir reklam kampanyası tasarlarken Yaratıcı Belgesel atölyesinde, altı kısa belgesel filmin yapımını gerçekleştirdi. Medya atölyesine katılan öğrenciler ise video yapımı, kamera önünde konuşma, stop-motion animasyon üretimi, stüdyoda hava durumu sunma ve podcast kaydı yapma fırsatı elde etti.

Atölyelerin bitiminde yaptıkları sunumlarla üretimlerini sergileyen ve iletişim dünyası hakkında bilgi edinen öğrenciler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde katılım sertifikası almaya hak kazandılar.

Batuhan Keskin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store