Neyse, elimizde birçok baskıya hazır poster var, dileyene PDF olarak maille gönderebiliriz, gerisiyle siz uğraşın :)
Pitch Ettik
Oktay ELİPEK
8228

Türkiye’de pazaryerleri tedarikçileri yolunacak kaz olarak görüyor. Hepsiburada bile aynı kategoride ki farklı tedarikçilere farklı komisyon uyguluyo ve bir standardı yok maalesef.

Bu arada bende tasarımlarınızı görmek isterim.

batuhan @ outlook.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.