Ghidul Coreei de Sud pentru combaterea COVID-19

Scris de Anca Bundă, Vlad Mărgărint, Bayar Menzat si Echipa Covid Translate Romania

Acest scurt articol cuprinde câteva din ideile de bază ale Ghidului de Intervenție pentru combaterea COVID-19 al Coreei de Sud, precum și explicații privind contextul din această țară, care a influențat substanțial alegerile făcute de autorități.

Modelul coreean este cel al unei țări pregătite să facă față unei epidemii. Experiențele neplăcute din trecut (2015, Sindromul respirator din Orientul Mijlociu “MERS”) i-a făcut să realizeze că trebuie să existe o pregătire și un temei legal pentru a face față unei epidemii. Coreea de Sud e o țară democratică, însă guvernul deține puteri mult mai vaste de stocare și de diseminare a informației în cazul urgențelor decât țările din Uniunea Europeană. E important să ne reamintim asta pentru a evalua care din metodele prezentate în ghid ar fi posibile în România.

Legile

Legislația e o piesă de rezistență a luptei Coreei de Sud împotriva COVID-19. Aceasta a fost creată cu mult timp înaintea aparitiei virusului. Încă din 2009, Corea de Sud a implementat “Actul de prevenție și control al bolilor infecțioase” (Infectious Disease Control and Prevention Act (2009)). Acest instrument oferă Ministerului Sănătății și Departamentelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud (“KCDC”- instituția reprezentativă din Coreea de Sud ) puteri și responsabilități pe durata unei epidemii. Legislația a fost revizuită și suplimentată după epidemia de MERS din 2015, care le-a creat inițial probleme autorităților.

Ghidul conține numeroase referiri punctuale la “Actul de prevenție și control al bolilor infecțioase”. Legea include puteri ample de stocare și prelucrare a datelor GPS, spre exemplu în articolul 76–2 alineatul 2 (vezi secțiunea V(3) din ghid). Această legislație permite autorităților să colecteze date personale ale pacienților și a celor suspectați a fi infectați de la operatorii de telefonie mobilă și de la poliția sud-coreeană, dacă acest lucru este necesar pentru a preveni infecția și de a opri răspândirea ei (articolul 76–2 alineatul 2). Aceste măsuri se aplică pe o perioada determinată și numai în cazul unei epidemii.

Aceste norme legale au permis autorităților sud-coreene să monitorizeze cu succes persoanele infectate și contacții lor, așa cum reiese din secțiunile II-IV ale Ghidului.

Proceduri și monitorizare

Trei idei de bază ale planului de acțiune al autorităților sud-coreene au fost: testarea timpurie a populației, identificarea și izolarea celor infectați/presupuși infectați (reușind acest lucru fără a adopta un regim sever de izolare a întregii populații), dezinfectarea atentă a zonelor de risc (vezi tabelul de mai jos, care se găsește în Ghid la secțiunea IX(4)).

În acest fel, economia țării nu a fost major afectată, iar metodele țintite și minuțioase de depistare a celor ce trebuie izolați au dat roade.

Iată definițiile cazurilor care intră în atenția autorităților și a instituțiilor medicale:

Cazurile au fost clasificate în trei categorii, după cum urmează : confirmați, suspecți și pacienți sub investigație (PSI).

Pacienții raportați Departamentelor de Sănătate Publică sau Instituțiilor Sanitare, care se încadrează în una dintre definițiile de caz de mai sus, au fost testați gratuit.

În secțiunea IV este prezentată în detaliu metoda anchetei epidemiologice:

【Determinarea traiectoriilor de mișcare (căilor de mișcare etc.) a cazurilor confirmate și a contacților apropiați

◦ În timpul intervievării cazului, se prioritizează determinarea traiectoriei de mișcare a pacientului. Acest lucru este important pentru a demara măsuri preventive prompte. Investigații utilizând date de GPS*, istoricul medicatiei personale (DUR -Coreea) sau folosirii cardului bancar** vor fi efectuate numai atunci când un epidemiolog local consideră că este necesar.

*Cererea de utilizare a datelor GPS poate fi solicitată de la primării și de la secțiile de poliție locale/regionale. (Legea privind Controlul și Prevenirea Bolilor Infecțioase) Articolul 76–2 alineatul (2))

**Epidemiologul local va fi cel care va cere utilizarea IMP (istoricului medicatiei personale) și accesul la istoricul utilizării cardurilor bancare prin sistemul oficial computerizat al Centrului Coreean pentru Prevenție și Control al Bolilor (CCPCB) sau printr-un sistem echivalent.

Referirile punctuale la cadrul legislativ subliniază faptul că guvernul sud-coreean nu accesează datele cu caracter personal imediat sau abuziv, totul existând deja foarte bine reglementat printr-un sistem legislativ aplicabil doar pe perioada pandemiei (epidemiologul local va da acordul pentru a începe urmărirea digitală, după consultarea pacientului).

Vă întrebați cum au reușit aceste Unități Operative să-și atingă scopul? Soluția este o combinație de efort fizic ”în teren” și de folosire a mijloacelor digitale, de exemplu o aplicație de monitorizare pentru telefonul mobil. Persoanele aflate sub investigație raportează simptomele de două ori pe zi (de exemplu, temperatura). Oricine intră în țară trebuie să-și instaleze aplicația pe telefonul mobil.

Succesul monitorizării nu se datorează doar cadrului legal favorabil ci și contextului din Coreea de Sud. De menționat că în Coreea de Sud aproape că nu există persoană care să nu folosească un telefon mobil. De fapt, există mai multe telefoane mobile decât persoane.

În tabelul de mai jos, explicat pe larg în secțiunea IV a Ghidului, se poate observa procedura aplicată de autoritățile sud-coreene, de la raportarea cazului suspect și până la ieșirea din carantină:

Pentru persoanele sub investigație s-a aplicat următoarea procedură:

  • Persoană sub investigație (PSI)

Autoritățile sud-coreene aplică măsuri diferite de la caz la caz când vine vorba de cazurilor confirmate. Există un protocol clar pentru persoanele care necesită internarea în spital (vezi secțiunea V. Totuși, o parte din ele sunt tratate și monitorizate în izolare la domiciliu. Aceste proceduri sunt detaliate în secțiunea V:

• (Proceduri de management) Direcțiile de sănătate publică în a cărei subordine se află domiciliul ar trebui să verifice dacă este posibilă autoizolarea și apoi să contacteze grupurile locale și regionale de management al pacienților. Aceste grupuri vor asigura un nivel de izolare corespunzător (centru sau autoizolare) și va anunța departamentul de sănătate.

Ghidul conține și detalii cu privire la măsurile de prevenție pentru oprirea răspândirii unei boli infecțioase în contextul unei epidemii. Acestea au ca bază legală articolul 47 din Actul de prevenție și control al bolilor infecțioase:

B. Măsuri

○ Măsuri pentru locuri în care se află pacienți confirmați ca fiind infectați sau pentru locuri despre care se știe că sunt contaminate

  • Închiderea temporară

Clădirile trebuie închise temporar pentru dezinfecție și ventilație. Nu recomandăm prelungirea acestei măsuri peste perioada strict necesară.

Restricționarea accesului public

  • Restricționarea deplasărilor
  • Alte măsuri necesare de blocare a circulației

○ Suspendarea activității instituțiilor medicale

○ O persoană suspectă de a fi infectată cu un anumit agent patogen trebuie spitalizată într-un loc adecvat sau carantinată pentru o anumită perioadă de timp.

○ Este interzisă folosirea, primirea, mutarea și curățarea obiectelor contaminate sau suspecte de contaminare. Acestea se ard sau se elimină.

○ Se dezinfectează sau se iau alte măsuri necesare pentru locurile considerate a fi contaminate cu agenți patogeni

○ Preventiv, lucrurile personale se spală într-un anumit loc; deșeurile se elimină într-un anumit loc.

Educația

Exemplul din Coreea de Sud ne arată că este mai important să educi decat sa aplici măsuri restrictive. Măsurile de educație sanitară sunt prezentate pe diferite etape în secțiunile III (3); IV (1) și V.

Autoritățile au oferit de la început indicații clare cu privire la managementul izolării la domiciliu. Acestea includ:

NU: Nu mergeți afară, nu intrați în contact cu alte persoane (inclusiv când luaţi prânzul), nu folosiți transportul public, nu folosiți spațiile aglomerate etc.

DA: Purtați mască de protecție pentru a preveni infecțiile respiratorii, spălați-vă frecvent pe mâini, când tușiți, acoperiți-vă nasul și gura cu cotul, nu cu palma, informați centrele medicale când le vizitați dacă ați călătorit recent în străinătate sau dacă ați avut contact cu persoane infectate.

Dacă aveți simptome de infecție sau dacă simptomele se înrăutățesc, prima dată contactați orea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) la numărul de telefon ☎(401) 021 318 36 20 (Coreea) sau contactați Direcția de Sănătate Publică de care aparțineți.

Ghidul ne arată că sistemul sud-coreean este unul detaliat și reflectă situația unei țări pregătite pentru a face față unei epidemii. Succesul Coreei de Sud se datorează unui personal medical și auxiliar bine organizat în fiecare regiune a țării, de o populație bine instruită și bine informată și cu un grad mare de încredere în guvernul sud-coreean. Sistemul sud-coreean de asemenea reflectă o investiție de miliarde de dolari în domeniul sănătății. Măsurile adoptate sunt bazate pe dovezi științifice care reflectă nevoia de a fi pregatiti încă dinainte de începerea epidemiei.

Traducerea ghidului o puteti accesa la:

Puteți observa în acest video cum sunt explicate foarte clar procedurile de autoizolare:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store