Beer Eye View
Beer Eye View

Beer Eye View

"เพราะความทรงจำในภาพถ่าย มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไป"