“การเดินทาง”

แม้เรารู้ว่าปลายทางจะอยู่ที่ไหน แต่มันไม่ได้สำคัญเลย สำหรับผม เรื่องราวระหว่างการเดินทางต่างหาก ที่สำคัญ มันทำให้เราได้เจอ ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ปรกติขับรถยนต์ ลองเปลี่ยนมานั่งรถโดยสารดูบ้าง นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินดูบ้าง คุณอาจได้พบเจอได้เห็นอะไรใหม่ๆระหว่างการเดินทางก็เป็นได้

Location : สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

Shot by : iPhone 6s Plus

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Beer Eye View’s story.