“ก็เรามันลูกชาวนา”

เห็นหลายคน ในรุ่นๆเดียวกัน ทำงานเหมือนกัน แต่มีเงินเก็บ พอแม่ก็ปลื้มใจ ดีใจ ถามว่าเรามองแล้วอิจฉาไหม ตอบเลย ไม่ เคยได้ยินคำว่าต้นทุนของคนเรามันไม่เท่ากัน บ้างไหมครับ ใช่ มันคือเรื่องจริง บางคน เรียนจบมา ทำงาน พ่อแม่มีเงินก้อนให้ตั้งตัว มีรถให้ขับ พร้อมไปซะทุกอย่าง แต่อย่างผม ถึงจะไม่มีอย่างใครเขา ไม่มีเงินเก็บ ทำแต่งาน แต่ทำไมไม่มีเงินเก็บหล่ะ ก็ผมต้องส่งรถ ต้องใช้เงินหลายๆสิ่ง ถึงจะมีเก็บแต่ก็น้อย เพราะผมไม่มีต้นทุนอะไรมาเลย การศึกษาต่ำ มีแต่ความรู้ประสบการณ์การทำงาน กว่า 14 ปี ถึงจะเรียนน้อย แต่ประสบการณ์การทำงานก็พอช่วยได้ ผมพอใจแล้ว ที่ผมมีวันนี้ ไม่ได้อย่างสูงส่งอย่างใครเขา ความลำบาก มันทำให้ผมแข็งแกร่ง พยายามอย่างเดียวไม่ได้ ต้องขยันด้วย แม้ผมจะไม่ได้รับโอกาสอย่างใครเขา เพราะด้อยเรื่องการศึกษา แต่ผมจะต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่น เป็นสองเท่าอย่างน้อย เพื่อไปให้เท่า หรือไกลกว่าที่เป็นอยู่ แข่งกับตัวเอง ดีกว่าไปแข่งกับคนอื่น ก็เรามันลูกชาวนา ต้นทุนไม่มีอย่างคนอื่นเขาก็ต้องพยายามให้มากๆ

Location : Chainat

Shot By : iPhone 6s Plus

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.