Strømleverandørene setter kundene sist.

Nesten 600.000 husholdninger byttet strømleverandør i fjor. Men som potensiell kunde skjønner jeg ofte fint lite når jeg skal bestille strøm. Leverandørene opererer med et uforståelig språk og kompliserte priser i en jungel av tjenester som er vanskelig å få oversikt over.

Heldigvis er det håp.

Image for post
Image for post
Det er lett å føle seg som Chevy Chase når du skal velge strømleverandør.

Strøm er på klagetoppen hos Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet — år etter år. Aggressive salgsstrategier. Villedende markedsføring. Kunder som føler seg lurt. Det er ikke rart at kundetilfredsheten til strømselskapene faller. Jo mer jeg leser om strømbransjen, jo verre blir det. …


Og nå føler vi oss mye bedre.

Alle kan kjenne seg igjen i dette: Et intranett fullt av utdatert innhold. Duplikater. Døde lenker. Kontaktpersoner som for lengst har sluttet. Intranettet til Netlife var like ille som alle andre intranett.

Derfor bestemte vi oss for å ta i et tak. På to dager slettet vi godt over 50% av innholdet på intranettet — og gjorde verden til et bedre sted.

Image for post
Image for post

Enkle kjøreregler

Vi satte oss et konkret mål: Vi skulle slette 50% av innholdet på intranettet. Dette skulle vi gjøre på to dager. Vi hadde et kort videomøte på morgenen der vi fordelte rundt 200 sider mellom oss (9 personer).


De beste digitale tjenestene blir til når folk samarbeider.

Image for post
Image for post
Foto: Julius Holstein

I fotball, håndball, ishockey og andre lagidretter har spillerne på banen et felles ansvar for at laget gjør det bra. Forskjellige spillere har forskjellige oppgaver og roller. Noen jobber defensivt, noen jobber offensivt. Noen jobber bredt, noen jobber sentralt. Noen er fysiske, noen er tekniske. Hele spekteret skal dekkes, og ingen bærer hele ansvaret på egne skuldre.

Til og med Ada Hegerberg, Heidi Løke, Mats Zuccarello og Erling Braut Haaland trenger spillere rundt seg for å kunne prestere.

Enhjørninger og ensomme ulver

Hva med designbransjen? Hvor gode er vi på lagarbeid?

Når jeg jobber med ulike bedrifter ser jeg ofte eksempler på det stikk…


Å være god på innhold handler om mer enn å kunne skrive.

Innhold: noen tenker nok umiddelbart på William Shakespeare med fjærpenn og blekkhus. Andre tenker journalistisk teft og godt språk. Mange tenker at innhold først og fremst handler om å skrive godt — skrive tekster som informerer, opplyser, overbeviser og selger. Men trenger du egentlig å være god med ord for å være god på innhold?

Image for post
Image for post
Innhold handler om mer enn å kunne skrive som Shakespeare.

Mer enn grammatikk

Innhold er i dagens digitale samfunn mye mer enn Shakespeare, Språkrådet og Microsoft Word. Selvsagt trenger vi dyktige skribenter, forfattere, poeter og skrivekyndige journalister. Folk som dokumenterer samtiden. Folk som kan forklare, forenkle og opplyse. Folk som er drivende dyktige på grammatikk og kan alle…


Det finnes enkle verktøy som lar deg teste hva som fungerer.

Digitalguru Gerry McGovern er krystallklar. Forvirrende menyer og lenker er et av de største problemene på nett: “No other single factor causes greater customer frustration and dissatisfaction than confusing menus and links.”

Vi ser det samme i brukertester: Folk blir fort forvirret. De får en oppgave, men vet ikke hvor de skal trykke i menyen. Det blir mye klikking frem og tilbake før de til slutt prøver å søke — eller gir opp.

Testing, testing

De siste årene har jeg hatt god erfaring med å teste menypunkter, navigasjon og innholdsstruktur ved hjelp av Treejack. Jeg har brukt verktøyet i flere prosjekter —…


Grunnleggende om GDPR — med ord du forstår.

Dersom du jobber med nettsider eller driver en nettbutikk har du kanskje hørt om de nye personvernreglene (som kommer, en gang i fremtiden). Kanskje har du til og med hørt om GDPR. Hjelp!

Image for post
Image for post
Mange ser litt sånn ut når de leser eller hører om GDPR. (Foto: Tambako/CC)

La oss ta de juridiske definisjonene først.

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en såkalt forordning. En forordning er en slags EU-lov. GDPR-forordningen (ofte kalt personvernforordningen på norsk) er et sett med regler for hvordan offentlige og private virksomheter skal innhente og behandle personlige data på nett. Reglene i forordningen gjelder på lik linje med nasjonale lover i hvert enkelt land i EU. …


Slik jobbet vi med å forbedre 30 tekster på bdo.no.

BDO har nylig byttet publiseringsløsning og fått nytt design. I den forbindelse var det naturlig å revidere innholdet på nettstedet.

Vi tok utgangspunkt i eksisterende tjenestetekster, som ulike tjenesteeiere i BDO har ansvar for. Vi jobbet sammen med tjenesteeierne for å forbedre og forenkle beskrivelsene under hvert tjenesteområde. Målet var å gjøre tekstene lettere å lese og lettere å forstå.

Image for post
Image for post
Omtrent 30 tekster skulle forbedres før lansering av nye bdo.no.

Jobb sammen

Det er vanskelig (og ofte ganske kjedelig) å jobbe med innhold alene. For at innholdet skal bli bra, bør du ha en medspiller. Webansvarlig i BDO og jeg jobbet sammen med samtlige tekster. Vi satt sammen, i samme rom, og…


Vi testet metoden i tre dager.

For noen uker siden dro Netlife Research til Berlin. I tre dager jobbet vi i grupper med 15 forskjellige ideer og problemstillinger. De fleste gruppene valgte å bruke hele eller deler av Google Design Sprint-metodikken for å utforske og teste ideene sine.

Image for post
Image for post

Så, hva er Google Design Sprint?

Kortversjon: Google Design Sprint er en 5-dagers prosess for å utforske, prototype og teste en idé, et konsept eller et produkt. I løpet av de fem dagene får et tverrfaglig team bryne seg på alt fra mål, målgrupper og brukerbehov til ekspertintervjuer, kundereiser, hindringer, konsepter og visuelle skisser. …


Nytt intranett? Begynn med å definere hva det ikke skal være.

Som konsulent har jeg sett og prøvd en del forskjellige intranett. Felles for mange av disse, er at de er trege, kompliserte og lite brukervennlige. Innholdet er ofte utdatert, navigasjonen er kryptisk, og designet ser ut som 1998. Altfor mange intranett er heller ikke tilpasset mobil.

Hvorfor blir det slik?

Mange prøver å løse for mye på én gang når de skal redesigne intranettet sitt. Endelig skal bedriften bli hypermoderne — og bygge et innovativt, dynamisk, personalisert og fleksibelt intranett. Det skal være fullintegrert med alle slags bakenforliggende fagsystemer. Sosiale funksjoner må selvsagt med. Høres ut som en drøm. Dessverre…


Dette lærte vi av å redesigne mycall.no.

I februar lanserte MyCall sitt nye nettsted. Et tverrfaglig team fra Netlife Research hjalp til med alt fra innsikt og analyse til innhold, design og kode. Hva lærte vi underveis?

Image for post
Image for post
Prosjektet omfattet både åpne og innloggede sider.

Raskt i prototype

En av ambisjonene innledningsvis i prosjektet var å lage en klikkbar prototype så kjapt som mulig. Grundig forarbeid, med kartlegging av brukerbehov og strategiske mål, ble selvsagt gjort. Og vi var innom både Keynote, Illustrator og Sketch. Men derfra var veien kort til HTML, CSS og JavaScript. …

Bjørn Bergslien

Rådgiver og fagleder for UX i Netlife

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store