Tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

Đối tượng tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

- Là thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp có chuyên ngành cùng với ngành dự tuyển, gần với ngành dự tuyển hoặc trái ngành dự tuyển (học thêm chương trình chuyển đổi theo quy định của Nhà trường).

Thời gian nhận hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh liên thông 2016 Đại học Đông Á

- Nhận hồ sơ dự thi tuyển sinh:

Đợt 1: Trước ngày 10/04/2016

Đợt 2: Trước 12/06/2016

- Tổ chức ôn thi tuyển sinh:

Đợt 1: Từ 04/04 đến 13/04/2016

Đợt 2: Từ 07/06 đến 15/06/2016

- Nhận giấy báo tuyển sinh:

Đợt 1: 14/04/2016

Đợt 2: 18/06/2016

- Ngày thi tuyển thi liên thông

Đợt 1: Ngày 16/04 và 17/04/2016

Đợt 2: Ngày 20/06 và 21/06/2016

Ngành tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

- Công nghệ Kĩ thuật điện tử;

- Công nghệ Kĩ thuật xây dụng;

- Công nghệ thông tin;

- Ngôn ngữ Anh;

- Kế toán;

- Điều dưỡng đa khoa;

- Tài chính ngân hàng;

- Quản trị Văn phòng;

- Quản trị Kinh doanh;

- Quản trị Nhân lực.

Phương thức tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

- Phương thức tuyển sinh là chính quy tập trung.

- Thời gian đào tạo:

Từ trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học là: 2,5–3 năm;

Từ cao đẳng lên đại học là: 1.5–2.0 năm;

Từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng: 1.5 năm.

- Văn bằng tiếp nhận sau khi tốt nghiệp: Đại học chính quy

Vùng tuyển sinh và chính sách ưu tiên đối với tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

Vùng tuyển sinh tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016: Tuyển sinh trong cả nước.

Chính sách ưu tiên: Thí sinh theo học được hưởng các chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ thi tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016

- Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu quy định của nhà trường)

- Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp (bản sao có công chứng);

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Thí sinh nộp 03 ảnh cỡ 3x4 (Chụp không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);

Lệ phí thi tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016: 350.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí ôn thi tuyển sinh liên thông Đại học Đông Á năm 2016: 150.000 đồng/môn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.