Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Ngành đào tạo tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016 gồm có:
- Ngành Quản trị kinh doanh;
- Ngành Tài chính ngân hàng;
- Ngành Kế toán.
Môn thi tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016 gồm có 2 môn: Tiếng anh và Tin học cơ bản.
Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016
Là những người đang làm việc trong các cơ quan, công ty hoặc các tổ chức kinh tế đã có
một bằng đại học không phân biệt loại hình đào tạo. 
Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm
- 01 bộ hồ sơ dự thi tuyển;
- 02 bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất (bản sao hợp lệ);
- 02 bảng điểm toàn khóa học Đại học thứ nhất (bản sao hợp lệ);
- 01 bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học (Bản sao hợp lệ);
- 01 giấy khai sinh bản sao;
- Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo học do cơ sở y tế Quận, Huyện cấp;
- 02 ảnh thẻ cỡ 3x4, chụp chưa quá 6 tháng (phía sau ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh);
- Bản phô tô chứng minh nhân dân.
Dự kiến ngày thi và ôn tập tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016
- Dự kiến thi vào ngày: 05/06/2016.
- Thí sinh dự nhận Giấy báo dự thi tại trường ngày 25/05/2016.
- Dự kiến thời gian ôn thi từ 09/05/2016.
- Thí sinh ôn thi đóng lệ phí: 300.000đồng/môn.
Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016
- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 đến 11h30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 (thứ Hai đến thứ Sáu)
- Buổi tối : Bắt đầu từ 17h00 đến 19h00 (thứ Hai đến thứ Sáu)
Lệ phí hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Đại Kinh tế — Tài chính Tp.Hồ Chí Minh năm 2016 là: 50.000đồng/hồ sơ.