Gratis lokalnyheter fra Bodø

Mange lokalaviser rundt i Norge må man betale penger for å lese, såkalte pluss-artikler. Men det finnes også noen gratis nettaviser, også.

Det er mange lokalaviser i Norge som har aviser og nettaviser, også i Nordland er det mange aviser og nettaviser, og en av dem er Bodøposten.no.

Bodøposten.no har kontorer i Bodø kommune som er fylkeshovedstad for Nordland fylke.

Bodøposten.no er en gratis nettavis som har gratis lokalnyheter om Bodø. Nettavisen dekker også nyheter fra Salten, altså kommunene i Saltenregionen, nyheter fra Nordland fylke, samt andre nyheter innen sport, kultur, finans og næringsliv.

Written by

BedriftsGuiden.no er en ledende startside for firmasøk etablert i 2000.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store