ການສ້າງເວັບ Blog ແບບງ່າຍໆ ດ້ວຍ Laravel 5

ສະບາຍດີຜູ້ອ່ານທີ່ໜ້າຮັກທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າມາອ່ານບົດຄວາມນີ້ ເຊິ່ງເປັນບົດຄວາມທໍາອິດທີ່ຂຽນຜູ້ອ່ານ ອາດຈະສັບສົນນໍາຄໍາສັບແນ່ ^_^ ມາເຂົ້າເນື້ອໃນບົດຄວາມນີ້ກັນດີກວ່າ Let’s Go.

The PHP Framework For Web Artisans

Laravel 5 Blog Tutorials: ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Laravel PHP Framework.

Laravel ແມ່ນຫຍັງ ?

Laravel ແມ່ນ PHP Framework ເຊິ່ງເປັນການຂຽນ PHP ໂດຍມີ Framework ເປັນຕົວຊ່ວຍນັ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຂຽນໂຄ໊ດໄດ້ແບບ ສະອາດ ງາມ ອ່ານ ແລ້ວເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ຖືກອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາ ເວັບ ແອັບພລິເຄເຊິນ (Web Application) ທີ່ມີການຈັດການຂໍ້ມູນແບບ MVC(Model View Controller ) ພັດທະນາໂດຍມີຜູ້ນໍາທີມຄື TaylorOtwell.


ສໍາຫຼັບຜູ້ອ່ານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ການສ້າງເວັບອ່ານແລ້ວ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄໍາສັບເຮັດໃຫ້ມີຄໍາຖາມເກີດຂຶ້ນໃນໃຈ ເຊັ່ນ: PHP ແມ່ນຫຍັງ Framework ແມ່ນຫຍັງ Web Application ແມ່ນຫຍັງ (MVC ອະທິບາຍໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປ) ເຮົາມາອະທິບາຍກັນຈັກໜ່ອຍ (* D*)d.

Web Application ແມ່ນຫຍັງ ?

ແມ່ນ ໂປຣແກຣມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງດ້ວຍການຄົ້ນຫາ ຫຼື ເບິ່ງ ໂດຍຜ່ານເຄືອຄ່າຍຄອມພິວເຕີເຊັ່ນ ອິນເຕີເນັດ(Internet) ຫຼື ອິນທຣາເນັດ(Intranet) ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ Application ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈາກທຸກໆບ່ອນໃນໂລກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມເພີ່ມເຕີມ ໂດຍສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ໄດ້ຜ່ານໂປຣແກຣມ Browser ທີ່ມາກັບ OS ໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ເຊັ່ນ Internet Explorer FireFox Google Chrome ຫຼື Browser ຂອງອຸປະກອນພົກພາເຊັ່ນ ໂທລະສັບ Smartphone ເປັນຕົ້ນ.

ຕົວຢ່າງ Web Application: ເວັບເມວ (Web Mail) ເວັບ ບລ໊ອກ (Web Blog) Wiki ແລະ ອື່ນໆ.

PHP ແມ່ນຫຍັງ ?

PHP ຫຍໍ້ມາຈາກ PHP Hypertext Preprocessor ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ Personal Home Page Tools.
 PHP ແມ່ນພາສາຄອມພິວເຕີຈໍາພວກ Scripting Language ພາສາຈໍາພວກນີ້ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຈະເກັບຢູ່ໃນໄຟລ໌ເອີ້ນ Script. ພາສາ PHP ເປັນພາສາໃຊ້ສໍາລັບສ້າງເວັບ ແລະ ສະແດງຜົນອອກມາໃນຮູບແບບ HTML. PHP ເປັນພາສາທີ່ເອີ້ນວ່າ Server-Side ຫຼື HTML-embedded scripting language ໝາຍເຖິງຕ້ອງມີການປະມວນຜົນທຸກຄັ້ງຢູ່ທີ່ Web Server ກ່ອນຈະສະແດງຜົນໜ້າເວັບອອກມາ ເຊິ່ງເປັນຫນ້າເວັບທີ່ເຮົາເຫັນນັ້ນເອງ ເວົ້າໄດ້ວ່າ PHP ເປັນພາສາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດສ້າງ Dynamic Web pages (ຫນ້າເວັບທີ່ມີການຕອບໂຕ້ກັບຜູ້ໃຊ້) ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເວັບເຮົາມີລູກຫຼິ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

Framework ແມ່ນຫຍັງ ?

ແມ່ນ ໂຄງສ້າງຂອງການຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ມີ ໂຄ໊ດຈັດກຽມໄວ້ຢ່າງເປັນ ລະບົບ ມີແບບແຜນ ແລະ ລັກສະນະການຂຽນ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ໄດ້ຮັບການອອກແບບຈາກນັກພັດທະນາທີ່ມີປະສົບການສູງ(ລະດັບ Enterprise) ເປັນໂຄງສ້າງຂອງໂປຣແກຣມ ທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ ການຈັດວາງໂຄງສ້າງຂອງ Folders ແລະ Files ຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດໝວດໝູ່ ໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງເໝາະສົມສໍາລັບການຂຽນໂປຣແກຣມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມີຜູ້ພັດທະນາຫຼາຍຄົນ ເພາະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທີມນັກພັດທະນາ ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງໂປຣແກຣມ ເພີ່ມເຕີ່ມ ແລະ ແກ້ໄຂ ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຍັງງ່າຍຕໍ່ການເບິ່ງແຍງຮັກສາ.

ຂໍ້ເສີຍຂອງ Framework ຄືຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການສຶກສາເພື່ອທີ່ຈະຊໍານານໃນການໃຊ້ ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ແກ້ໄຂຍາກກວ່າ ໂປຣແກຣມທີ່ນັກພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນເອງ

ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ດີທີ່ເພາະເປັນລະບົບທີ່ມີການອອກແບບຈາກນັກພດທະນາທີ່ມີປະສົບການສູງທີ່ມີການວາງລະບົບໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ສາມາດສ້າງ Project ຕ່າງໆໄດ້ໄວກວ່າການທີ່ນັກພັດທະນາຈະສ້າງເອງທັງໝົດ ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດ ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສີຍໄດ້ທີ່ນີ້: ກົດ Link.

ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະສອນວິທີໃຊ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຈະເປັນ Project ຂະໜາດນ້ອຍຮຽບງ່າຍ ເປັນການສ້າງ Web Blog ທີ່ໃຊ້ Framework ທີ່ຊື່ວ່າ Laravel ເຊິ່ງເປັນ Framework ທີ່ນິຍົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ຈາກ Documentation ຈາກຕົວເວັບເອງ ແລະ ຈາກນັກພັດທະນາຫຼາຍໆຄົນ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂຽນມາຂ້າງເທິງຮູ້ສຶກບົດຄວາມຈະຍາວ ^_^ ເຮົາຈະມາຕໍ່ກັນໃນບົດຄວາມໜ້າ

ເປັນການເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງເວັບກັນແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນວິທີການຕິດຕັ້ງ Laravel ແລະ ສ້າງ Project. ທ້າຍນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ອ່ານໄດ້ອ່ານບົດຄວາມນີ້ແລ້ວຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ນ້ອຍໆຈາກຜູ້ຂຽນ ແລະ ຖ້າຫາກບ່ອນໄດ້ຜິດພາດ ຫຼື ຂາດຕົກບ່ອນໃດ ກໍ່ຍິນດີຮັບຂໍ້ຄິດເຫັນແລ້ວຈະນໍາໄປປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມ.

ຂອບໃຈຜູ້ອ່ານ ທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາອ່ານ ^_^d.

ພົບກັນໃນບົດຄວາມໜ້າ