Java: Random Karakter Üretme

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımızda random karakter nasıl üretilir ona bakıp örnekler ile pekiştirelim.

Random sayılar üretirken belli bir aralığımız mevcuttu ve bu arlıktan syılar üretilmekteydi. Karakter üretirken ise ‘a’ ve ‘k’ arasındaki karakterleri arasındaki karakterlerden rastgele basar. Evrensel kod sisteminde tüm karakterlerin belli bir integer değeri bulunmaktadır ve bu aralık 0(sıfır) ile 65535(FFFF) arasında yer almaktadır ve random karakterlerimizi üretirken bu integer değerler yardımı ile karakter üreteceğiz.

(char)( ‘ch1’ + Math.random() * ( ‘ch2’ — ‘ch1’ + 1));

Yukarıda renkli yazılmış kod satırı ile rastgele karakter üretebilmekteyiz. Şimdi ise metotları kullanarak bu işlemi gerçekleştiracek bir program yazalım.