Чаровна, млада учителка, мотивира децата отново да посещават часовете и да бъдат прилежни ученици

Взехме няколко урока по английски, толерантност, отдаденост, постоянство, нови и забавни модели на преподаване, забавление и събрахме някои страхотни рецепти за мелби в Стара Загора.

Училището „Христо Смирненски“, което се намира на върха на един хълм, в квартал „Лозенец“, наричан още ромския квартал, е пълно с деца, които всеки ден ходят с голямо удоволствие и любопитство за часовете на нашата учителка герой, която сменила кариерата в ПР агенция в столицата, за да живее и преподава там.

Нашето момиче е точно като приказна принцеса, последните две години живее “в кулата” на една Старозагорска къща, винаги носи усмивка, понася препятствията с търпение и ги преодолява с желязна воля и дисциплина. Нейната цел е да възпита децата на добри и устойчиви навици, за да се справят и след като програмата и към “Заедно в час” (www.teachforbulgaria.bg) приключи и тя вече не е там, за да прави своите вълшебства с тях.

Когато се срещнахме, Боги ни разказваше с блясък в очите за децата и техните постижения, въпреки, че мисията и е с краен срок и сянката на административната бумащина (с която и учители и директори се борят) виси над нея неуморно.

Класната си стая, Боги сравнява с остров, където срещат световете си с децата. Там всеки разкрива себе си и така намират начин да изкарат най-доброто от всички тези пъстри светове.

“Запознавам ги със себе си и историята си. Не се опитвам по никакъв начин да се представям като една от тях. Класната стая е остров, където се срещаме.”

Тя е запален пътешественик, а пътуването си с автобуса до училище, метафорично определя като преход през граничен пункт, а вярата и в потенциала на децата и доброто образование и възпитание - като ход за елиминиране на тази граница.

Един от големите противници в борбата на Боги и всички нейни съмишленици, е предразсъдъка и липсата на толерантност, с които обществото живее, вместо да инициира действия за промяна. Но усилията, които полага целия екип на училището, са похвални и дават своя добър резултат, за което им се възхищаваме и им благодарим.

Боги уверено желае да продължава да се развива в сферата на образованието и да работи с деца билингви.

Вижте с какви трудности и хубости се среща всеки ден, споделете видеото и бъдете част от позитивната промяна.

Боги ни показа, че ежедневните усилия, толернатността и добрия език са пътя към позитивната промяна.
Да бъдем като Боги. Да бъдем добри!

Споделете видеото и следете канала ни за нови и вдъхновяващи истории!

Young charming teacher brings back the kids in the classroom using unusual tricks

We took some English lessons of tolerance, dedication, perseverance, new and fun models of teaching, entertainment, and some great recipes for ice cream at a small school in Stara Zagora city, Bulgaria.

Hristo Smirnenski School which is located on the top of a hill, at Lozenets district, also called the Romany suburb, is full of kids who every day walk with great pleasure and curiosity to the classes of a beautiful teacher.

She changed the career at a PR agency in the capital to live and teach here.
Bogy (the Teacher, part of the “Teach for Bulgaria” program — www.teachforbulgaria.com), shared with us some of her last classes before completing the program, and also shared his desire to continue to develop in the field of education and to work with bilingual children.

See what difficulties and goodies she meets every day, share the video and be part of the positive change.

Bogy has shown us that everyday efforts, tolerance, and a good language are the path to positive change.

Be like Bogy. Just Be good! ✌

Thumbs up for all the teachers and the principal of the Hristo Smirnenski School!

Share the story and be part of the positive change!