A Nation Divided / Die Zeit

Bir önceki yazımda New York Times’ın Snow Fall haberini incelemiştim. Şimdi ise yine buna benzer Alman gazetesi Die Zeit’in 29 Ekim 2014'de yayınlanan A Nation Divided isimli yazısını inceleyeceğim.

A Nation Divided; 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı’ndan, Doğu ve Batı Almanya’nın tekrar birleşmesinin etkilerinden bahseden bir yazı. Yukarıda da paylaştığım gibi haberin girişinde etkileyici bir görsel kullanılmış ve hemen altına Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan alınan Doğu ve Batı Berlin’in gece görüntüsü olduğu notu iliştirilerek yazıya etkileyici bir giriş yapılmış. Fotoğrafta da göründüğü gibi hemen üst köşede yine sosyal medya hesaplarında yazının paylaşılabilmesi için olanak sağlanmış.

Yazıda ilerlediğimizde Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile ilgili bilgi alıyoruz. Verilen bilgiler kullanılan infografikler ile desteklenmiş. Bu infografiklerde haritalar üzerinden farklı yıllara ait verileri görebiliyoruz ve sayfayı kaydırdıkça veriler değişiyor. Bu da yazıya oldukça dinamik bir hava katıyor.

Yazı da Snowfall da olduğu gibi multimedya kullanımından da faydalanılmış. İlerledikçe duvarın yıkımından öncesini ve sonrasını karşılaştıran bir videoya rastlıyoruz. Bu da anlatımı kuvvetlendirmek adına oldukça etkileyici bir paylaşım olmuş.

Bunun dışında yine belli grafiklerden de faydalanılmış. Okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılan interaktif yöntemler ve grafikler oldukça başarılı ve amacına da ulaşıyor. Sayfanın tasarımı da sade ve kalabalıklıktan uzak, okumaya teşvik eden cinsten.

Sayfanın en sonunda ise “discussion” bölümü açılmış ve okuyucuların yazı ile ilgili görüşlerinin paylaşılmasına olanak sağlanmış. Okuyucuyu habere katmak açısından bu da son derece önemli.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.