What can you tell about a person by looking at how many times they hit the snooze button on their alarm clock before they finally wake up? If you are setting your alarm with such short intervals to 07:00, 07:03 and 07:07 in the morning, thinking “any minute counts,” you are not alone. Or, interestingly, if you are the first one to rise when you sleep over at a friend’s, and find yourself looking for things to do, even though it is a Sunday, you are not alone, either.

Don’t worry, it happens to us, too.

Our circadian rhythm, which is our inner body clock, determines when…


Bir insanın sabah kaç alarmla uyandığı, onun hakkında neler söyler? Sabahları alarmlarınızı 07:00, 07:03, 07:07 gibi kısacık aralarla kuruyor ve “birkaç dakika da olsa kardır” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. İşin ilginci, arkadaşınıza yatıya gittiğinizde Pazar sabahı olsa bile tüm ev ahalisinden erken kalkıp, koridorda turlar atıyorsanız, sizler de yalnız değilsiniz.

Üzülmeyin, bize de oluyor.

Vücudumuzun içsel saati olan; ne zaman uyuyup ne zaman uyanmamız gerektiğini belirleyen sirkadiyen ritmin, en az göz rengimiz veya boyumuz kadar genetik olduğu iddia ediliyor: yani içimizde bir “kronotip”le doğuyoruz.[1]

20. yy başında uyku üzerine uzmanlaşan Alman psikiyatrist Emil Kreapelin’in, hastalarının birbirinden net şekilde ayrılan iki farklı uyku düzeni sahiplendiğini…


It is estimated that the global size of the pet products and services sector is around USD 110–150 billion. Although Turkey slightly lags behind developed countries at this front, it seems to catch up with them at a fast pace: A turnover of USD 1 billion was achieved in 2017 merely from the sales of pet food, toys and accessories in our country. According to the data revealed by the Association of Pet Breeding and Businessmen, the expenses on pets grow at an average of 15% each year [1]. …


Dünyada evcil hayvan ürün ve hizmet sektörünün büyüklüğü 110 ila 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye bu konuda gelişmiş ülkelere nazaran biraz geriden gelse de arayı hızla kapatıyor gibi: Ülkemizde 2017 yılında yalnızca mama, oyuncak ve aksesuar satışından 1 milyar dolar’lık bir ciro elde edildi. Evcil Hayvancılık ve İşadamları Derneği’nin açıkladığı verilere bakılırsa, Türkiye’de evcil hayvan harcamaları yılda ortalama yüzde 15 civarında büyüyor [1]. Bu rakamın, ekonominin genel büyüme oranının kat kat üstünde olduğunu da not düşelim…


Son günlerde kültürel açıdan çok boyutlu bir Güney Kore kuşatması altındayız. Bir süredir TRT’nin gündüz kuşağını K-Drama’lar yani Kore dizileri işgal etmiş durumdaydı, ardından hayatımıza yüksek vaatli Kore kozmetikleri girdi fakat ülkemizde en çok etki yaratan Kore fenomeni kesinlikle K-Pop denilen müzik türü oldu. Ülkemizi bir bir ziyaret eden Koreli müzik grupları, ilçe belediyelerinin bile düzenler hale geldiği K-Pop etkinlikleri ve İngilizce muadillerinden daha çok rağbet gören Korece kurslarıyla mahallesinde sakin sakin oturan vatandaş bile bu durumdan kaçamaz hale geldi diyebiliriz.


As far as brands are concerned, children are of major importance because they have significant influence over their parents’ purchasing decisions and they themselves are the consumer of the future.
If we have a look at figures, while the impact of children on parents’ purchasing habits was about 50 billion US dollars in 1985, it surpassed 290 billion US dollars after the year 2000[i]. A recent Facebook survey revealed that children influenced 71% of their parents’ spending decisions[ii]. In short, the impact of children on family spending is too great to be ignored. As a result, brands have to take into…


Gerek çocukların ebeveynlerinin satın alma kararlarındaki etkilerinden, gerekse geleceğin tüketicileri olmalarından dolayı çocuklar, markalar için büyük önem taşıyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse, 1985’te çocukların ebeveyn harcamalarındaki etkisi 50 milyar dolarken bu rakam 2000’li yıllarda 290 milyar doları geçiyor[i]. Facebook tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre ise çocuklar, ebeveynlerinin harcamalarının %71’ini etkiliyor[ii]. Kısacası, çocukların harcamalar üzerindeki etkisi, küçümsenemeyecek kadar fazla. Hal bu olunca da, markalar, pazarlama stratejilerini belirlerken bu önemli segmenti göz ardı edemiyor.

Aslında, çocuklara yönelmeyi amaçlayan markalar ne kadar erken davranırlarsa o kadar kazanıyorlar diyebiliriz. Buyology kitabının yazarı Martin Lindstrom’un 2011’de çıkan Brandwashed kitabına göre, yalnızca 18 aylık bir bebek…


Sleep has an indisputable impact on our lives; since having a regular sleep pattern has major significance in terms of our mental and physical health. However, sleep patterns and habits vary a great deal from one person to the next. While some demonstrate great tolerance to lack of sleep, others have miserable days if they fail to clock a certain number of hours in sleep.

An average of 7–9 hours of sleep is an ideal period for people between 18–64 years of age as reported by the National Sleep Foundation. In other words, sleeping under 7 hours is scientifically considered…


Uykunun hayatımızdaki önemi tartışılmaz: uyku düzenimizin, ruh ve beden sağlığımız üzerinde önemli etkileri var. Ancak uyku düzeni ve alışkanlıkları kişilere göre farklılıklar gösterebiliyor. Bazılarımız, uykusuzluğa çok daha dayanıklı olabilirken, bazılarımız ise belirli bir saatten az uyuduklarında günlerini verimli geçiremiyor…

National Sleep Foundation’ın açıklamalarına göre 18–64 yaş arasında insanların ortalama olarak gün içerisinde 7–9 saat arasında uyuması ideal olarak nitelendiriliyor. Yani, 7 saatten daha az uyumak bilimsel olarak insanın yeteri kadar uyku alamamasına sebep oluyor. Yapılan birçok araştırma da gerekenden az uyumanın depresyon, kalp hastalıkları, obezite gibi birçok hastalık ve zayıf bir bağışıklık sistemi ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak günümüzde…


The world we live in hosts not only innumerable living beings but also innumerable materials. Although living beings have a limited lifespan, materials do not have an “expiry date” and when they are not recycled, they cause environmental pollution and damage the world significantly.

In a single hour, a total of 2.5 million plastic bottles are discarded by Americans alone, and it takes about 500 years for each of those bottles to biodegrade. Every year about 6 billion kg of garbage — mostly plastic — is cast into the oceans, and thousands of sea creatures die as a result of…

Behavior Institute

Behavior Change Office • Davranış Değiştirme Ofisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store