Symfony ‘de bundles, modules, compenents, configurations vs. duyunca çok karışık framework havası var ancak işin aslı Symfony Framework sadece Request objesini alıp Response objesine dönüştürmesi. Symfony nin ana mantığının anlaşılması için Request/Response yapısı anlaşılması zorunlu sayılabilir.

Dönüştürme olayı buradaki iki satırdan anlaşılabilir. Gelen Request params ile bir Request objesi oluşturuluyor. Sonrasında application kernel request i handle ettikten sonra bir Response objesi return ediyor ve client a response gönderiliyor. Bu şekilde tek cümlede anlatınca application kernel in yaptığı basit bir olay gibi duruyor. Asıl olay o arada oluyor :D

Application kernel e geçmeden önce symfony/http-foundation paketinden bahsedersek. Request-Response objeleri burada host…


Öncelikle Symfony bir PHP framework ünden öte bir felsefedir. Gözümde Symfony PHP camiasının rock starıdır. Community si olsun Contributers ekibi olsun yönetici ekibi olsun kaliteli ve profesyonel bir kitle. Bunu sağlayan büyük oranda profesyonel bir şirket olan SensioLabsın projenin takibini yürütmesi, özellikle Fabien Potencier gibi bir core developer ının olması. Fabien Potencier ı araştıranlar anlayacaktır neden bu kadar övdüğümü şuan PHP üzerine yapılan bir çok projenin, framework ün kullandığı compenent ler teknolojiler @fabpot un elinden çıkmadır. Aynı zamanda proje yönetimi konusundada oldukça efsanedir. Örnek projeleri;

Amaç


Symfony camiasının genel tartışması annotation mı yoksa yaml configuration daha kullanışlıdır. Tüm açılardan bakarak karşılaştırmaya çalışacağım. Aynı zamanda XML de bu karşılaştırmaya katılabilir fakat birçok bundle XML configution desteklemediği için şimdilik ayrı tutuyorum.

Speed (Hız)

Herkezin ilk düşüncesi muhtemelen hız farkı olur mudur? Baştan söyleyeyim ikisi arasında eğer ki bir Symfony projesinden bahsediyorsak hiçbir hız farkı olmayacaktır (Symfony Core Configuration için bahsediyorum). Sebebi şu ki Symfony yi az biraz bilenler bilir bu mantık Doctrine dede aynı şekilde ilk request veya cache:warmup işleminde annotation, yaml veya xml farketmeksizin php ye convert edilir. …


Zamanı verimli kullanmak önemli mesele. Bazı araçlar efsane derecede zaman kazandırabiliyor veya işinizi fazlasıyla kolaylaştırabiliyor. Benim kullandığım bazı Chrome eklentileri. En sağlam olanlarını yazacağım çünkü totalde 150 ye yakın extension var Chrome da :)

1 -) RescueTime

Bilgisayarda benim gibi günde ortalama 13 saat geçiriyorsanız zamanınızı nasıl kullandığınız önemli olmaya başlıyor bu tool sayesinde efsane istatislikler alabiliyorsunuz. Hangi uygulama ,sitede ne kadar vakit geçirdiğiniz. Üretkenlik ve eğlence için geçirdiğiniz zamanlar vs. Filtreleme vs. birçok güzel özelliği mevcut. Üstelik android, chrome ve desktop client ları mevcut 7/24 neler yaptığınızı track edebilirsiniz.

2 -) Checker Plus for Gmail

Gmail i fazlasıyla kullanan birisi olarak toplamda 6 ya yakın mail adresim var…

Behram ÇELEN

The Full Stackoverflow Developer / Last bugbender / @bulutyazilim @symfony @nodejs @elasticsearch #php #symfony⚡️ ☕️ . http://behram.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store