jainasadi

Behzadalipour
1 min readJul 15, 2023

وقتی نوبت به راه اندازی باغ شخصی می رسد، یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید نهال فروشی است. بسیاری از مردم این اشتباه را مرتکب می شوند که فکر می کنند به سادگی می توانند بذرها را در داخل خانه شروع کنند و بعداً آنها را در فضای باز پیوند بزنند. با این حال، این همیشه بهترین مسیر برای پیمودن نیست.

یکی از مهم ترین مواردی که هنگام راه اندازی باغ باید به آن توجه کنید، آب و هوا است. اگر در منطقه ای با آب و هوای سخت زندگی می کنید، بهتر است نهال های خود را در فضای باز شروع کنید. به این ترتیب آنها با دما سازگار شده و شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهند داشت.

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید نوع خاک شماست. اگر خاک بسیار شنی دارید، بهتر است نهال خود را در گلدان شروع کنید. به این ترتیب می توانید میزان آب و مواد مغذی دریافتی آنها را کنترل کنید. از طرف دیگر، اگر خاک بسیار رسی دارید، بهتر است نهال های خود را در فضای باز شروع کنید. به این ترتیب، آنها می توانند زهکشی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

--

--