Garanti bankası XMLpay drupal commerce eklentisi

Garanti bankası sanal pos için hızlıca bir ödeme sistemi yazmam gerekti, şu an çok dağınık ama işinizi görür. Buyrun: https://github.com/bekirdag/garanti_xmlpay

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bekir Dağ’s story.