Hatay ilimizde, 5 Eylül 2020 tarihinde Samandağ ilçesinde, 9 Ekim 2020 tarihinde ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür.

Bu yangınlarda binlerce ağacımızı ve yaban hayatımızı maalesef kaybettik. Kimi vatandaşlarımızın evi, iş yeri veya eşyası zarar görürken, en büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur.

Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele eden ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Ülkemizdeki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay ilimizdeki yangınlarda da vatandaşlarımızın duyarlılığı takdire şayandır.

Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiamıza ve bütün vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. …


Her geçen gün artan dünya nüfusu sebebiyle, gıdaya duyulan ihtiyaç da git gide artmakta. Ülkemiz, tarımsal üretim konusunda çok büyük potansiyel bulunduran bir coğrafyada olduğundan, tarımsal üretimin yanı sıra, hayvancılık sektörü de göz ardı edilmemesi gereken bir sektördür. Türkiye, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önü açık bir ülke ve son teknoloji tesisler ile tekniğine uygun yetiştiricilik sayesinde, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de hedeflenen noktaya ulaşabileceğimize inanıyorum.

Hindi Kümesi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hindi yetiştiriciliği alanında, yatırımcılarımız için hazırladığımız Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi umuyorum ki faydalı olacaktır. Hindi yetiştiriciliği konusundaki tüm detaylara değindiğimiz bu rapor sayesinde, çeşitli ekonomik sınıflardan yatırımcılarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Şimdiden tüm yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.

Image for post
Image for post


Ülkemizdeki orman ekosisteminden yararlanarak, onu ülke ekonomisine katkı sağlayan bir üretim alanına dönüştürebilmek oldukça önemlidir. Özellikle son zamanlarda artış gösteren sağlıklı ve doğal ürün talebi, maviyemiş üretiminin önemini de arttırmıştır. İçerdiği antioksidanlar ve vitaminler sebebiyle ülkemizde talep büyük ancak üretim azdır. Bu anlamda ülkemizin kaynaklarının değerlendirilmesi ve üreticiliğin artması büyük önem arz etmektedir.

Maviyemiş Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Maviyemiş yetiştiriciliğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için hazırladığımız fizibilite raporunun, olabilecek her türlü konuyu kapsadığına inanıyorum. Yatırımcılarımıza yol gösterici olacağını umduğumuz bu rapor umarım ki faydalı olur. Maviyemiş’in, tüm yatırımcılarımıza ve yetiştiricilerimize bol kazanç getirmesini diliyorum.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store