Ölen Ölür, Kalan 78 Milyon Ölü Bizimdir

Sözcü gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan’ın “Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir” ve Bekir Coşkun’un “Ölü Sayısı 78 Milyondu”, Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer’in “Aynı Film” ve Bir Gün gazetesi yazarı Fikri Sağlar’ın “Yeter!” başlıklarını taşıyan köşe yazılarından oluşturulmuştur:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.