…using Cloudflare, Google Cloud Storage and Travis CI

I very regularly get asked something akin to “How should I publish my static website?” so I figured I should write up my go-to setup.

I’m assuming readers have some experience as developers and are at least a bit familiar with using a command line, GitHub and other commonly used development tools, so don’t hesitate to ask questions if anything is unclear to you.

It’s also worth noting that Google Cloud Storage could be replaced by something like Heroku if you need to run an application instead of just something static. I might extend this article to include that, or…


Aðalfundur Samtaka Vefiðnaðarins verður haldinn fimmtudaginn 19.maí kl 17.30 á Hótel Öldu, Laugavegi 66, 101 Reykjavík. Að loknum aðalfundi, á meðan atkvæðatalningu stendur, verða haldin tvö erindi; Steinar Ingi Farestveit hjá Kolibri mun ræða um prótótýpur og mikilvægi þeirra í þróunarferlinu og Jónatan Arnar Örlygsson verkefnastjóri mun segja okkur frá fyrsta starfsári Vefskólans. Að þeim loknum verða úrslit kosninga til stjórnar tilkynnt. Léttar veitingar í boði á meðan birgðir endast.

Dagskrá aðalfundar verður sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
  2. Skýrsla stjórnar lögð fram
  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  4. Lagabreytingar
  5. Ákvörðun félagsgjalds
  6. Kosning stjórnar
  7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
  8. Önnur mál


This article is based on a talk I gave at a recent JavaScript meet-up in Reykjavík. The plan is to iterate that talk as well as this article so please feel free to leave comments and suggestions.

Disclaimer: This might be highly opinionated, but it’s based on my own experience as well as the experience of those around me. …

Benedikt D. Valdez

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store