Komunikace s grafickým studiem může zabrat spoustu vyměněných e-mailů a telefonátů. Následující checklist vám pomůže snížit počet otázek na minimum.

Jakmile jste v situaci, že potřebujete připravit billboard, inzerci, banner, atd., máte v podstatě dvě možnosti.

  • víte, co přesně chcete
  • nevíte, co přesně chcete

Checklist: Víte, co přesně chcete

  1. Účel: prodat produkt, zvýšit brand, najít zaměstnance, … (pomůže nám to v rozmístění jednotlivých prvků)
  2. Materiály: outdoor, online bannery, inzerce v novinách, … (víme, co máme připravovat)
  3. Umístění: kde bude daný materiál vidět — na jakých konkrétních billboardech, či na v jakých konkrétních novinách (můžeme tak tomu daný vizuál přizpůsobit, můžeme se podívat do daných novin a vidět, jak tam s inzercí…


Koncem října roku 2018 se naše agentura Beneš & Michl zúčastnila veřejné soutěže Českého statistického úřadu na vytvoření logotypu a jednotného vizuálního stylu pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Image for post
Image for post

Nápad na účast přišel od jednoho z kolegů jako blesk z čistého nebe a my jsme si řekli proč ne? Interně jsme hlasovali, koho by tato zakázka zajímala a zároveň kdo by našel nějaký prostor ve svém nabitém rozvrhu. Výzvu nakonec přijali Honza a Kristýna.

Přihlášení do výběrového řízení

Přihlášku a zároveň návrhy jsme museli podat do 12. listopadu 2018 do 14:00, přičemž hodina byla striktní — v podmínkách soutěže bylo jasně uvedeno, že zadavatel nebere zřetel např. …


Pivo proudí Českem, a o to více u nás na Plzeňsku. Přesvědčit jsme se o tom mohli začátkem roku 2018, kdy jsme byli osloveni, abychom vytvořili kompletně nový vizuál a vybudovali identitu pro farmářský rodinný minipivovar z Nepomuku Zlatá kráva. Tahle “tabula rasa” pro nás byla příjemnou výzvou (a později také odměnou v podobě pivních ochutnávek :-)).

Image for post
Image for post

Startujeme!

První osobní schůzka proběhla začátkem roku 2018, kde jsme získali potřebné informace. Naše projektová manažerka Jitka seznámila klienta s osvědčeným postupem pro vybudování nové značky. Klienta představovali dva mladí majitelé pivovaru Tomáš a Radovan, jejichž představy o identitě Zlaté krávy se na začátku mírně lišily. …

About

Beneš & Michl

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store