Cesta výběrovým řízením na logo Sčítání lidu 2021

Koncem října roku 2018 se naše agentura Beneš & Michl zúčastnila veřejné soutěže Českého statistického úřadu na vytvoření logotypu a jednotného vizuálního stylu pro Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Image for post
Image for post

Nápad na účast přišel od jednoho z kolegů jako blesk z čistého nebe a my jsme si řekli proč ne? Interně jsme hlasovali, koho by tato zakázka zajímala a zároveň kdo by našel nějaký prostor ve svém nabitém rozvrhu. Výzvu nakonec přijali Honza a Kristýna.

Přihlášení do výběrového řízení

Přihlášku a zároveň návrhy jsme museli podat do 12. listopadu 2018 do 14:00, přičemž hodina byla striktní — v podmínkách soutěže bylo jasně uvedeno, že zadavatel nebere zřetel např. na zdržení dopravcem. Termín podání byl také uzávěrkou prvního kola soutěže.

Měli jsme 3 týdny od našeho rozhodnutí se zúčastnit na vytvoření originálních návrhů a jejich včasné přihlášení do soutěže.

Zadání vymezilo pevné mantinely, v rámci kterých mohla porota dobře porovnat přihlášené návrhy.

Značka měla podněcovat pozitivní postoj občanů ke sčítání a motivovat je ideálně k elektronickému vyplnění dotazníků.

Vznikají první návrhy

Zadání jsme tedy měli a Honza s Kristýnou mohli začít tvořit.

Image for post
Image for post
Naše první ruční skici
Image for post
Image for post
Vznikají první návrhy

Postoupili jsme do finále

Třetí návrh založila Kristýna na hře se základními tvary a asociacemi. To se ukázalo jako dobrá volba, protože právě díky propojení všech aspektů tento návrh v prosinci postoupil do druhého kola.

Image for post
Image for post
Třetí návrh, který postoupil do dalšího kola

Druhé kolo mělo spočívat především v obhajobě před odbornou porotou.

Ladíme logo a připravujeme finální prezentaci

Spolu s rozhodnutím o postupu jsme obdrželi set přínosných připomínek a také několik striktních požadavků na samotnou aplikaci loga, např. odprezentování potenciálu loga v pohybu pro reklamní spot.

Image for post
Image for post

Kristýna si tedy připravila prezentaci, ve které bylo několik variant loga, nové barevné provedení i ukázka avataru a použití loga v různých komunikačních kanálech.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

“Barvy loga jsou odvozené z české trikolory. Vybrané odstíny dohromady působí moderně, hravě a harmonicky. Seriózní modrá zde zastupuje nemovitosti, ale i samotnou matematickou podstatu této události. Červená naopak do loga přináší hravost, rozjasňuje ho a symbolizuje zde člověka a lidskost jako takovou” vysvětluje v obhajobě Kristýna.

Povinná obhajoba před porotou byla nakonec ze strany zadavatele zrušena, prezentace se měly zaslat k posouzení elektronicky, i přesto jsme se v polovině ledna 2019 vydali vybraný návrh do budovy Českého statistického úřadu v Praze osobně představit.

Nebývá zvykem, aby se postupující účastníci výběrového řízení setkali v jedné kanceláři najednou.

Image for post
Image for post
Animace pro představení loga

Do posledního kola postoupil už jen jeden — vítěz. Naše logo to sice nebylo, ale přesto to vnímáme jako velký úspěch, zpestření pracovního harmonogramu a zajímavou zkušenost.

Rozhodně je to motivace jít do toho příště znovu a třeba to v budoucnu při jiné veřejné soutěži vyjde.

Pink tým B&M:

  • Project manager: Jan Ježek
  • Grafika: Kristýna Kacerovská, Jan Beneš

Written by

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store