Komunikace s grafickým studiem může zabrat spoustu vyměněných e-mailů a telefonátů. Následující checklist vám pomůže snížit počet otázek na minimum.

Jakmile jste v situaci, že potřebujete připravit billboard, inzerci, banner, atd., máte v podstatě dvě možnosti.

Checklist: Víte, co přesně chcete

  1. Účel: prodat produkt, zvýšit brand, najít…

Přinášíme Vám seznam článků, kde se dozvíte zajímavé tipy na články ohledně STDC. Díky STDC dokáže marketér správně rozplánovat kampaň, její zacílení, obsah sdělení a zaměřit se na ty správné metriky pro vyhodnocení.

Tip #1: Základy STDC

Pro základní pochopení STDC je dobré absolvovat video kurz Online Marketingová strategie od Michala Krutiše. …

Než pro někoho začneme tvořit, potřebujeme ho poznat.

Nejsme totiž agentura na jednu noc. Do zákazníka se musíme zamilovat. Zamilovat se do jeho práce, do jeho klientů. Proto se snažíme navazovat dlouhodobá partnerství.

Mějte svého zákazníka rádi.

Pak pro něj budete rádi tvořit a z celé spolupráce získáte mnohem lepší pocit.

A ten se samozřejmě promítne i do výsledku vaší práce.

— —

Toto je ukázka z připravované knihy Pinkrules, kde shrnujeme rady od našich zákazníků za dobu více než 10 let. Přidejte se do našeho seznamu a budete mezi prvními, kdo se dozví o další přidané ukázce. :-)

Jednání je jako rande a vyžaduje řádnou přípravu. A je jedno, jestli je první, druhé nebo padesáté.

Naladit se na jednání zvládnete v několika krocích:

Určete si cíl jednání

Jde o seznamovací schůzku? Je cílem se představit? Je cílem prodat? Je cílem nadchnout někoho pro svou věc? Je cílem navázat další spolupráci? …

Potřebujete vykřesat ze svého týmu to nejlepší a bez otřesu mozku srazit hlavy dohromady natolik efektivně, aby vznikl ojedinělý nápad na logo, kterým si získáte klienta? Vyzkoušejte workshop! Za jedno odpoledne možná zvládnete přijít s myšlenkou, nad kterou by si jeden kreativec lámal hlavu týden. …

Beneš & Michl

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store