Lokal SEO

Til dem der ved hvad SEO er, har måske ikke hørt at en vigtig del af SEO arbejdet også omhandler Lokal SEO. Jeg har ladet mig fortælle at hvis du vil findes på søgninger nær dit lokalområde, så skal din hjemmeside optimeres gennem Lokal SEO.

Hvordan arbejder du med Lokal SEO..?

Jo, det vigtigste er at oplyse Google om NAP, som betyder følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon nr.

Når Google kan se hvorhenne i landet du befinder dig, så bliver du også fundet på de søgninger, som sker i dit område. Selvfølgelig kun på søgeord som kan relateres til din hjemmeside. Lokal SEO er med til at øge dine placeringer, øge besøgstallene og muligvis også konverteringsraten samt omsætningen.

Eksempler på søgninger som giver lokale resultater:

Det kan tydeligt ses, at det betød utrolig meget. Jeg undersøgte også hvordan det kunne lade sig gøre, at Jysk har et board med deres adresse, åbningstider, osv. oplyst. Og fandt frem til at det er noget der hedder Google Mybusiness. - Det er Gratis at tilmelde sig.

Så hvis du er interesseret i at blive fundet i din by, så er det med at få gang i Lokal SEO.! Oplys om NAP og tilmeld dig Google Mybusiness, så er du allerede langt. Og hvis du vil vide mere omkring det, kan jeg anbefale dette indlæg omkring Lokal SEO. Her finder du flere faktorer som også spiller en rolle.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.