Karabiberin faydaları

Bilmem biliyo musunuz da ben yine de yeşillendireyim.

Öncelikle şifalı bir bitki olduğu doğrudur.Anemi,damar şişliği,astım,kalp hastalığı,fıtık,tek görme,topallama,sığırca düşüncelerin önüne geçme,genetik götverenlik gibi hastalıkların bir numaralı düşmanıdır.Alerji yapar,fakat ateş olsa da kusma yapmaz.Hafif baş dönmesi,biraz da terazi kayması.Karabiber iyidir,pilavla da çok iyi gider.

Like what you read? Give Beranstilibela a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.