ahd kamera larda en belirgin özellik çok ne olması ve analog kameralara göre aynı fiyatta olmasıdır. Fakat aynı zamanda ip kamera kadar ne görüntü vermesidir. 1080p çözünürlüğe kadar kayıt ve görüntü kalitesi mevcuttur. Analog kameralarda kullanılan kablolama alt yapısı ile rahatlıkla çalışabilir ve ek maliyet çıkartmaz. Bundan dolayı yeni nesil kamera sistemi olarak en çok tercih edilen modellerdir. Ahd Dvr Cihazlarda ise yüksek kapaziteli diskler kullanılmaktadır. Görüntü kalitesi yüksek olması için 1080p çözünürlükte kayıt yapılmaktadır. Ahd Dvr larda ip kamera, analog kamera ve ahd kameralar aynı anda kullanılabilir. Detay ve modeller için: http://ahdkamera.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.