*Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan — TDK


Babadağ’dan Ölüdeniz manzarası, kapak olmaya yakışır bir fotoğraf.Hi, Speed!Farkında olmadan daha da kötüye gidiyor..


Karantina günlerinin hayatıma kazandırdığı alışkanlık…


İnşaat sektöründeki bir mühendisin deneyimleri..


En sevmediğim simgenin en sevdiğim hali.


Sylvan Esso, Salon’da 2018'de inanılmaz bir performans sergilemişti.

Berkay Işık

İnşaat Mühendisi, amatör bir voleybolcu. Müzik dinlemeyi ve konserlere gitmeyi çok sever.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store