Scroll below for the English version.

Bu proje, OpenIDEO Istanbul ekibi eşliğinde yürütülen ‘Erken Çocukluk Dönemi İnovasyonu’ etkinlik serisinde, Çocuk ve Toplum grubunun geliştirdiği tasarım projesidir.

Rememory; sanal gerçeklik ve gerçek dünyada (mix-reality) empati yoluyla yetişkinlere unuttukları deneyimleri hatırlatacak, zamanda yolculuk yaptırtacak, yetişkinlerin çocukların gözünden dünyaya bakmalarını sağlayacak oyunlaştırılmış simülasyon tasarımıdır.

Projenin Amacı

Rememory’nin hedef kitlesi yetişkinlerdir…

Scroll below for the English version.

Bu proje, OpenIDEO Istanbul ekibi eşliğinde yürütülen ‘Erken Çocukluk Dönemi İnovasyonu’ etkinlik serisinde, Çocuk ve Teknoloji grubunun geliştirdiği tasarım projesidir.

Projenin Genel Tanımı

Finby; teknolojiyi, interaktif ve öğretici bir şekilde konumlandıran, 3–6 yaş çocukların açık alanlarla kurdukları ilişkiyi yeniden tanımlayan, ebeveynlerin çocukları ile vakit geçirme süreçlerini oyunlaştıran, fiziksel ve interaktif paylaşım tabanlı, eğitici…

Çocukken de farklı değildin. Komşunun çocuğu oyunları bırakmıştı, sen neden bırakamadın?

https://unsplash.com/photos/G35D9jK1Bf0

Çocukken, saklambaç oynuyorsun, heyecandan terliyorsun, vücudun titriyor, çişin geliyor. Sonra oyunlara bakış açın değişiyor. Artık terlemek istemiyorsun, başka oyunları denemek istiyorsun.

Monopoly deniyorsun, Warcraft deniyorum. Ortak noktamız, iyi hissetmek ya da bir sosyal gruba uyum sağlamak, şimdilik sürüye uymaya çalışıyoruz. …

Oyun oynamak neden bir parçamız? Neden oyun oynuyoruz? Avlanmak kadar eski olan bu eylemi, neden market ve teknolojiler geliştirecek kadar çok sevdik?

https://unsplash.com/photos/ElvlSxMZ1tU

Oyun oynamak, insanoğlunun etkileşim alışkanlıklarına derinden bağlı en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaç yeni teknoloji çağının bir sonucu olarak gelişmedi. İnsanlık geliştiği için oyun oynamıyoruz, oyun oynayarak evrimleştiğimizi bile söyleyebiliriz.

Tarihsel Bağımız

Oyun oynarken kendinize günlük hayatta kullanabileceğiniz yetenekler kattığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa o an her şey eğlence mi? Peki eğitimde, toplumsal sorunlarla mücadelede ya da bireysel ve sosyal sıkıntılarda oyunların bizim için öğretici/geliştirici olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Oyuncusunun gelişimine odaklanmış ciddi oyunlar (serious game), eğlence sektörü altyapısını kullanarak, hızla günlük hayatımızdaki…

Artık Medium’a katkıda bulunuyor olacağım. Beni genelimde tanımak isteyenler olabileceği için yazmaya kısa hikayemle başlıyorum:

Mayıs 92, İstanbul’da doğmuşum.

Meraklı bir çocuğum

Pisliği çamuru seviyorum, yiyorum, yaralanıyorum, kanıyorum, küçük hayvanlar ve böcekler katlediyorum.

Merakı seviyorum, bana bir şeyler öğretiyor. Vicdanı ve şefkati öğreniyorum; dünyayı, empatiyi.

Sorunlu bir ergenim

Kızlara açılmaya utanıp gereksiz kişisel gelişim kitapları okuyorum…

Berkay Alkışel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store