Hemen internet tarayınızdaki yüklü olan eklentiye tıklayıp ‘Send to Kindle’ diyorsunuz ve huoop yazı Kindle’da.
Çok ama çok kapsamlı bir Kindle incelemesi
Ali Kayaspor
31524

Send to Kindle çarpık satır formatlarıyla beni yıllarca o kadar bezdirdi ki, kendi okuma alışkanlıklarıma daha uygun olan bir extension buldum: Push to Kindle. Sistem aynı sadece geliştirici Amazon değil, bağımsız ve çok daha temiz bir deneyim sunuyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.