Diyalog pencerelerinde eylem butonunun konum sorunsalı

Neredeyse tüm tasarımcıların zaman zaman takıldığı bir konu ama net bir formülü yok. Bazen işlemi kolaylaştırmak, bazen kasıtlı bir şekilde zorlaştırmak için konumlarını değiştirebiliriz.

Ekran ve Yön Algısı
Zamanı lineer bir çizgi olarak ele alırsak ve bir ekrana çizmek zorunda kalırsak “gelecek” yönünü ekranın sağ tarafına, “geçmiş” yönünü ise sol tarafa denk gelecek şekilde çizerdik. Kullandığımız Latin alfabesinden dolayı iki boyutlu bir düzlemde gözümüzün başlangıç noktası düzlemin sol — üst bölgesidir. Bu yüzden ister istemez bilincimiz soldan-sağa doğru bir yön çizgisi oluşturur. Bu da eylemlerimizi seçmemizde bizi etkiler. Ekranın sağ tarafında yer alan bir butona bastığımızda bir şeylerin değişeceğini kanıksamışızdır çünkü ekranın sağ tarafı gelecek ile ilişkilendirilir ve zamanın lineer yapısı bir şekilde hafızamızda yer etmiştir. Sol taraf ise bunun tam tersi ilişkilendirilir. Bizi şu anda, şimdiki zamanda tutan geçmişin yönüdür.

Yukarıda anlattığım sebeplerden dolayı kullanıcı, eylemin sonuçlarından emin olduğunu düşündüğü durumlarda sağ taraftaki butona basmaya meyillidir. Bu durumlarda kullanıcı onay verdiği bu işlemi geri alamayabilir ve ciddi kazalar yaşanabilir. “Rusya’ya nükleer bombası fırlatmak istediğinize emin misiniz?” sorusuna vereceğiniz yanıt hangi tarafta olur du? Eğer doğru tarafta değilse bir kaza yaşanma ihtimali çok daha yüksektir.

Mavi hap her zaman daha güvenli olandır.

Geri alınabilecek işlemler:
Bir diyalog penceresinin görevi basit ve geri alınabilecek bir eylemi doğrulaması olduğu durumlarda “onay” butonunun sağda olması kullanıcının buna harcayacağı zaman konusunda tasarruf sağlar.

İki farklı eylem içeren işlemler:
Bazı durumlarda diyalog pencereleri “taşı” veya “kopyala” gibi iki farklı eylemi içerebilir. Eylemlerin önemleri ve sonuçları bakımından birbirlerine yakın olmaları durumunda kullanıcıların daha çok almayı tercih ettiği eylem sağ tarafa alınabilir.

Geri alınamayacak işlemler:
Bir öğeyi silmenin çok önemli olmadığı durumlarda ve sonuçlarından emin olunan durumlarda kullanıcılar ekranın sağ tarafına tıklamaya meyillidirler. Ancak çöp kutusunun varlığı, bir öğeyi silmekten çoğu zaman emin olamadığımızın kanıtıdır. Birçok eylemin “çöp kutusu” gibi zaman makinası da olmadığından, diyalog pencerelerine daha çok iş düşüyor; kullanıcıya yapacağı eylemin sonuçlarını yeterince iyi anlatmak ve eylem butonunu güvenli hale getirmek.

Karmaşık işlemler:
Bazı durumlarda bir diyalog penceresinin üstlendiği misyon daha karmaşık olabilir. İptal etme işlemini iptal etmek veya eylemsizliği devam ettirmeyi onaylamak gibi bazı mantıksal düzlemde görünmeyen talepler için karar vermesi zor olabiliyor. Böyle durumlarda misyonu sadeleştirmek ve eylem ifadelerini doğru seçmek ilk tercih olabilir.